Освітні програми та забезпечення спеціальностей

Другий (магістерський) рівень вищої освіти:

Освітньо-професійна програма “Французька мова і література, англійська мова,переклад” Другий (магістерський) рівень(2023)

Навчальний план: Магістр 035.055 романські мови та літератури (переклад включно), перша – французька  (2023)

Освітньо-професійна програма “Французька мова і література, англійська мова,переклад” Другий (магістерський) рівень(2022)

Навчальний план: Магістр 035.055 романські мови та літератури (переклад включно), перша – французька  (2022)

Освітньо-професійна програма «Французька мова і література» Другий (магістерський) рівень (2020)

Навчальний план: Магістр 035.055 романські мови та літератури (переклад включно), перша – французька  (2020)

Освітньо-професійна програма «Французька мова і література» Другий (магістерський) рівень (2016)

Навчальний план: Магістр 035.055 романські мови та літератури (переклад включно), перша -французька (2016)

Пояснювальна записка до навчального плану (магістр)

Відомості про кадрове забезпечення

Відомості про матеріально-технічне забезпечення

Відомості про навчально-методичне забезпечення

Відомості про інформаційне забезпечення

Зведені відомості

Результати оновлення ОП “Французька мова і література, англійська мова, переклад”

Результати удосконалення ОП ” Французька мова і література, англійська мова, переклад”

Залиште Ваш відгук та пропозиції щодо вдосконалення ОП “Французька мова і література” ОР Магістр

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти:

Навчальний план: Бакалавр 035.055 романські мови та літератури (переклад включно), перша – французька  (2021)

Робочий навчальний план: Бакалавр 035.055 романські мови та літератури (переклад включно), перша – французька (2021)

Навчальний план: Бакалавр 035.05 романські мови та літератури (переклад включно) (2016)

Навчальний план: Бакалавр 035.055 романські мови та літератури (переклад включно), перша -французька (2019)

Пояснювальна записка до навчального плану (бакалавр)

Освітньо-професійна програма «Французька мова і література» Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти (2016)

Освітньо-професійна програма “Французька мова і література” Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти (2019)

Освітньо-професійна програма “Французька мова і література” Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти (2021)

Освітньо-професійна програма “Французька мова і література, англійська мова” Перший (бакалаврський)рівень (2023)

Навчальний план:Бакалавр 035.05 романські мови та літератури (переклад включно) (2023)

Відомості про самооцінювання освітньої програми

Відомості про кадрове забезпечення

Відомості про матеріально-технічне забезпечення

Відомості про навчально-методичне забезпечення

Відомості про інформаційне забезпечення

Зведені відомості

Залиште Ваш відгук та пропозиції щодо вдосконалення ОП “Французька мова і література” ОР Бакалавр

Проєкт ОПП для спеціальності 035.055 романські мови та літератри (переклад включно), перша -французька для обговорення

Проєкт ОПП “Французька мова і література” Бакалавр 2020