АБІТУРІЄНТУ

Правила прийому в університет у 2024 р.

Процедура прийому на навчання на ОП “Французька мова та література” першого та другого рівнів вищої освіти 

Стань учасником нашої команди!

Правила прийому до Прикарпатського національного університету

імені Василя Стефаника 

Факультет іноземних мов

 035.055 Філологія. Романські мови і літератури, (переклад включно)

Бакалавр

           Вступники до університету на спеціальність “французька мова та література” (денна форма навчання) при вступі на перший курс на місця державного замовлення, а також на місця, де підготовка фахівців фінансується юридичними, фізичними особами, повинні подати результати ЗНО з наступних предметів:

  • іноземна мова (профілюючий предмет);
  • українська мова;
  • історія України / географія

Вступники подають заяву тільки в електронній формі, крім визначених випадків.
У разі неможливості зареєструвати електронний кабінет або подати заяву в електронній формі з інших причин, підтвердженої довідкою Приймальної комісії Університету.
Вступники можуть подати до семи заяв на місця державного та регіонального замовлення в закритих (фіксованих) та відкритих конкурсних пропозиціях не більше ніж з чотирьох спеціальностей. Подання заяв на конкурсні пропозиції для участі в конкурсі на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб не обмежується.

Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто оригінали:
– документа, що посвідчує особу;
– військового квитка або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством);
– документа державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
– сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти) або екзаменаційного листка єдиного фахового вступного випробування (у визначених Правилами прийому та Умовами прийому випадках);
– документів, які підтверджують право вступника на зарахування за співбесідою.
Вступники, які проживають на тимчасово окупованій території України або переселилися з неї після 01 січня 2018 року, а також вступники, які проживають на територіях, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, подають документи з урахуванням особливостей, передбачених наказом № 560 та наказом № 697 відповідно.
У разі відсутності з об’єктивних причин документа про здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) може подаватись довідка державного підприємства «Інфоресурс» про його здобуття, у тому числі без подання додатка до документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень.
 До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:
– копію документа, що посвідчує особу;
– копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і копію додатка до нього;
– копію сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти) або екзаменаційного листка єдиного фахового вступного випробування (у визначених Правилами прийому та Умовами прийому випадках);
– чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см, а також електронне фото не менше 120 пікселів за шириною та 150 пікселів за висотою;
– копію ідентифікаційного податкового номера;
– теку на зав’язках.
Інші копії документів подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами вступу на відповідні конкурсні пропозиції, установлені законодавством, у строки, визначені для прийому документів.

Магістр

Заява в паперовій формі подається вступником особисто до Приймальної комісії Університету. Відомості кожної заяви в паперовому вигляді реєструються уповноваженою особою Приймальної комісії в Єдиній базі в день прийняття заяви.
У заяві вступники вказують конкурсну пропозицію із зазначенням спеціальності (напряму підготовки, предметної спеціальності, спеціалізації, освітньої програми, нозології, мови) та форми навчання.

Для участі у конкурсі для вступу за різними формами навчання вступники
подають окремі заяви.
Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто оригінали:
– документа, що посвідчує особу;
– військового квитка або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством);
– документа державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:
– копію документа, що посвідчує особу;
– копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і копію додатка до нього;
– чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см, а також електронне фото не менше 120 пікселів за шириною та 150 пікселів за висотою;
– копію ідентифікаційного податкового номера;
– теку на зав’язках.
За детальнішою інформацію та щодо строків проведення вступних іспитів звертатися СЮДИ (Правила Прийому)

Доктор філософії

Правила Прийому та детальна інформаця