Луцик Наталія Миколаївна

асистент

ORCID

Google Academia

 

 

 

Персональна інформаціяОсновні публікаціїДіяльністьКонтакти

Посада:асистент кафедри французької філології

Освіта:1999-2004: Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, кваліфікація “Філолога, викладача французької мови та вчителя англійської мови”.

Стажування:

2008: Українсько-канадський бізнес-центр МБЕРІФ (Івано-Франківськ, Україна).

2015: Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, кафедра філології та перекладу – 23.02.2015 – 16.04.2015

25.06.2018 – 29.06.2018: Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича, кафедра романської філології та перекладу, ,(Université d’été deTchernivtsi, FLE, 6ème édition, 25-29 juin 2018)

22-27 квітня 2020: ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника». Навчання за програмою дистанційного тренінгу «Я роблю це так» з організації дистанційного навчання засобами G suite for Education.

Травень 2020: Платформа масових відкритих онлайн-курсів Prometheus.

8.02.2021 – 13.02.2021: Педагогічне та міжкультурне стажування для викладачів FLE/FLS в рамках дистанційних стажувань Франкофонії, Ніцца, Франція.

Березень 2023: Платформа масових відкритих онлайн-курсів Prometheus «Академічна доброчесність: онлайн-курс для викладачів».

Професійний досвід:

2004 – 2005: старший лаборант кафедри французької філології, за сумісництвом – асистент кафедри французької філології ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”.

З 2006: асистент кафедри французької філології ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”.

Наукові інтереси: порівняльне літературознавство, лінгвокультурологічний та компаративний аспекти вивчення французької мови та літератури.

Публікації: автор 10 наукових та навчально-методичих публікацій.

Участь у конференціях: участь у Всеукраїнських і Міжнародних науково-практичних конференціях, зокрема: II Міжнародна наукова конференція (Івано-Франківськ, 2015),  III Міжнародна наукова конференція (Івано-Франківськ, 2016), ІV Міжнародна наукова конференція (Івано-Франківськ, 2017), ІІІ Міжнародна наукова конференція (Харків, 2017), ІV Міжнародна наукова конференція (Харків, 2018).

Керівництво науковою роботою: курсові роботи.

Володіння мовами:українська (вільно), французька (вільно), англійська (вільно).

Додаткова інформація:

Член Асоціації викладачів французької мови України. Член громадської організації Парі-ІФ.

 1. Воронько Г.М, Крук З.М, Луцик, Н.М. ЛЕКСИКО-СИНТАКСИЧНІ ЗАСОБИ ВИРАЖЕННЯ СЛОГАНУ У ФРАНКОМОВНОМУ РЕКЛАМНОМУ ТЕКСТІ. Філологічні трактати. 2023. Т.  15(1). С. 107–116.
 2. Луцик Н.М. СИНТАКСИЧНІ ЗАСОБИ ВИРАЖЕННЯ СЛОГАНУ В ФРАНЦУЗЬКОМУРЕКЛАМНОМУ ТЕКСТІ. Débats scientifiques  et  orientations  prospectives  du développement scientifique:collection de  papiers scientifiques «ΛΌГOΣ» avec des matériaux de la IVconférence scientifique et pratique internationale, Paris,11 novembre2022. Paris-Vinnytsia: La Fedeltà & Plateforme scientifique européenne, 2022. PP. 106-107.
 3. Наталія Луцик. ІМПЕРАТИВ ТА ІНШІ ДІЄСЛІВНІ ФОРМИ ЯК ЗАСІБ ВПЛИВУ У ФРАНКОМОВНИХ РЕКЛАМНИХ СЛОГАНАХ. Сучасні дослідження з лінгвістики, літературознавства і міжкультурної комунікації (ELLIC 2022) : матеріали VII Всеукраїнської науково-практичної конференції, Івано-Франківськ, 04-06 жовтня 2022 р. / відп. за випуск О. А. Бігун; Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. Електронне видання. Івано-Франківськ, 2022. С. 278-281.
 4. Воронько Г.М., Крук З.М., Луцик Н.М. Лінгвокультурні особливості фразеологічних одиниць із квантитативним компонентом-числівником (на матеріалі французької мови). Нова філологія. Збірник наукових праць. Запоріжжя : ЗНУ, 2020. № 80. Том С.103-110.
 5. Луцик Н.М. Використання активних та інтеракивних етодів навчання у дистанційній освіті ЗВО. Modalități conceptuale de dezvoltare a științei moderne: colecție de lucrări științifice «ΛΌГOΣ» cu materiale conferinței științifice și practice internaționale (Vol 3), 20 noiembrie 2020. Bucureşti, România: Platforma europeană a științei. PP. 18-20.
 6. Луцик Н.М. Відображення концепту «самотність» у малій прозі М. Коцюбинського та Гі де Мопассана (на прикладі новел «Лялечка» та «Перший сніг»). Художні феномени в історії світової літератури: перехід мови в письменництво (“Постколоніальні стратегії”) : Тези доповідей IV міжнародної наукової конференції .Харків: ХНУ імені В. Н. Каразіна, С.79
 7. Луцик Н.М. Типологія імпресіоністичного портрету у новелах М.Коцюбинського «В дорозі» та Гі де Мопоссана «Диявол». Сучасні дослідження з лінгвістики, літературознавства і міжкультурної комунікації (ELLIC 2017): матеріали ІV Міжнародної наукової конференції. Івано-Франківськ: Видавець Кушнір Г.М., 2017. С. 110 – 114.
 8. Луцик Н.М. Роль пейзажних малюнків у новелах М.Коцюбинського «Цвіт яблуні» та Гі де Мопассана «Місячне сяйво». Художні феномени в історії світової літератури: перехід мови в письменництво («Екоцентризм: культура і природа»): Тези доповідей ІІІ Міжнародної наукової конференції. Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2017. С.
 9. Луцик Н.М. Особливості кольоропозначень у творах Михайла Коцюбинського «Лялечка» та Гі де Мопассана «Перший сніг». Сучасні дослідження з лінгвістики, літературознавства і міжкультурної комунікації (ELLIC 2016) : матеріали ІІІ Міжнародної наукової конференції. Івано-Франківськ: ТОВ «ВГЦ «Просвіта», 2016. С. 259 –265.
 10. Луцик Н.М. Художня деталь як засіб створення психологічного портрету в творах Михайла Коцюбинського «Харитя» та Гі де Мопассана «Сімонів татко». Сучасні дослідження з лінгвістики, літературознавства і міжкультурної комунікації (ELLIC 2015) : матеріали ІІ Міжнародної наукової конференції. Івано-Франківськ: Видавець Кушнір Г.М., 2015. С. 256–260.
 11. Луцик Н.М. Типологія імпресіоністичного пейзажу в новелах М. Коцюбинського «Цвіт яблуні» та Гі де Мопассана «Місячне сяйво». Парадигма sacrum & profanum у літературі та культурі. Збірник наукових праць: Матеріали міжнародного науково-практичного семінару. Дрогобич: Посвіт, 2010. С. 102-109.
 12. Воронько, Г., Крук , З., & Луцик, Н. (2023). ЛЕКСИКО-СИНТАКСИЧНІ ЗАСОБИ ВИРАЖЕННЯ СЛОГАНУ У ФРАНКОМОВНОМУ РЕКЛАМНОМУ ТЕКСТІ. Філологічні трактати, 15(1), 107–116.

Навчально-методичні посібники:

 1. Воронько Г.М., Луцик Н.М. Навчально-методичний посібник для розвитку навичок читання художнього твору («Cosette» d’aprèsVictorHugo) для студентів І – ІІІ курсів факультету іноземних мов спеціальності «Французька мова та література». Івано-Франківськ: Симфонія форте, 2014. 56с.
 2. Луцик Н.М. Назарук Г.М. Навчально-методичний посібник для розвитку навичок комунікативного мовлення з розмовної теми “FêtesenFrance”(для студентів І – ІІ кусів французької філології). Івано-Франківськ: Симфонія форте, 2004. 62 с.

Навчальні дисципліни:

 • Основна іноземна мова;
 • Друга іноземна мова (французька);
 • Третя іноземна мова (французька);
 • Загальнотеоретичний курс другої іноземної мови.

Адреса: 

Кафедра французької філології
вул. Шевченка, 57, ауд. 805
м. Івано-Франківськ, 76018

тел.: (+380342) 59-60-81

e-mail: nataliia.lutsyk@pnu.edu.ua

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника