Фенюк Леся Богданівна

 

асистент

ORCID

Google Academia

 

 

Персональна інформаціяОсновні публікаціїДіяльністьКонтакти

Посада:асистент кафедри французької філології

Освіта:

2007 – 2012: ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”, кваліфікація “філолог, викладач французької, англійської мов та зарубіжної літератури”.

2017 – до сьогодні: аспірантура ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”, спеціальність 035 – філологія.

Стажування:

2023:Université de Franche-Comté, Besançon,Теоретично-практичний курс лінгвістичної мобільності за підтримки Campus France в Україні у спеціалізованому центрі з прикладної лінгвістики (CLA Centre de linguistique appliquée),сертифікат від 18.08.2023 р., 2.1 кредити ЄКТС(65 годин).

2016: Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича (l’université d’été de Tchernivtsi; Stage pédagogique FLE à Tchernivtsi);

Професійний досвід:

2012 – 2018: старший лаборант кафедри французької філології, за сумісництвом – асистент кафедри французької філології ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”.

З 2018: асистент кафедри французької філології ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”.

Наукові інтереси:  порівняльне літературознавство, лінгвокультурологічний та компаративний аспекти вивчення французької мови та літератури.

Керівництво науковою роботою: курсові роботи.

Володіння мовами: українська (вільно), французька (вільно), англійська (вільно) .

Додаткова інформація:

Член Асоціації викладачів французької мови України.

Член громадської організації Парі-ІФ.

Експерт освітніх програм Національного агентства із забезпечення якості вищої
освіти.

  1. Фенюк Л.Б. Сучасна інтерпретація архетипного образу Одіссея (на матеріалі французького роману «Улісс із Багдада» Е.-Е. Шмітта та українського роману «Ловець океану» В. Єрмоленка). Вісник науки та освіти. 2023. Вип. №3(9). С. 280 294.
  2. Бігун О., Воронько Г., Фенюк Л. Фонетичні навички сучасної французької мови як складова комунікативної компетентності здобувачів вищої освіти. Філологічні трактати. 2022. Т. 14, №2.
  3. Фенюк Л.Б. Метафора у зображенні картини світу єврейської дитини в період Другої світової війни (на матеріалі повісті Еріка-Емманюеля Шмітта «Дитя Ноя»). Сучасні дослідження з лінгвістики, літературознавства і міжкультурної комунікації (ELLIC 2022) : матеріали VII Всеукраїнської науково-практичної конференції, Івано- Франківськ, 04-06 жовтня 2022 р. / відп. за випуск О. А. Бігун; Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. Електронне видання. Івано- Франківськ, 2022. С. 214-217.
  4. Фенюк Л.Б. Функціональність заголовків на прикладі творів Е.-Е. Шмітта «Улісс із Багдада» та В. Єрмоленка «Ловець океану. Історія Одіссея» // Матеріали звітної
    наукової вебконференції викладачів, докторантів, аспірантів університету за 2021 рік Прикарпатського національного університет у імені Василя Стефаника, 4–5 квітня 2022 р., м. Івано-Франківськ. Електронне видання. Івано-Франківськ : Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника, 2022. С. 30-32.
  5. Фенюк Л.Б. Ідентичність сучасного Одіссея за романом Е.-Е.Шмітта «Улісс із Багдада». «Ціннісні орієнтири в мистецькому просторі – індивід і соціальний контекст»: тези доповідей всеукраїнської наукової конференції з міжнародною участю(9 квітня 2020 року). Харків, 2020. С.93-94.

Навчальні дисципліни:

– Друга іноземна мова (французька);
– Практична граматика;
– Вступний фонетично-корективний курс ОІМ
– Третя іноземна мова (французька).

Адреса: 
Кафедра французької філології
вул. Шевченка, 57, ауд. 805
м. Івано-Франківськ, 76018
тел.: (+380342) 59-60-81

e-mail:

lesia.feniuk@pnu.edu.ua

 

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника