Крук Зоряна Миколаївна

асистент

ORCID

Google Academia

 

 

 

Персональна інформаціяОсновні публікаціїДіяльністьКонтакти

Посада:асистент кафедри французької філології

Освіта:  1999-2004: Київський національний лінгвістичний університет, кваліфікація “Філолога, викладача французької та англійської мов і зарубіжної літератури”.

Стажування:

2018: Методичне стажуванне для викладачів французької мови Université d’été  Tchernivtsi, організованому Чернівецьким національним університетом з одного боку, асоціацією Echanges Lorraine Ukraine (ELU) та Посольством Франції з іншого боку.

Травень 2020: Платформа масових відкритих онлайн-курсів Prometheus.

8.02.2021 – 13.02.2021: Педагогічне та міжкультурне стажування для викладачів FLE/FLS в рамках дистанційних стажувань Франкофонії, Ніцца, Франція.

10.05.2021 – 15.05.2021: Педагогічне та міжкультурне стажування для викладачів FLE/FLS в рамках дистанційних стажувань Франкофонії, Ніцца, Франція.

Професійний досвід:
2004-2005 роки викладач Івано-Франківського філіалу Київського відкритого міжнародного університету розвитку людини.
З 2005 року працює на кафедрі французької філології Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

Наукові інтереси: лінгвокультурологічний та компаративний аспекти вивчення французької мови та літератури.

Публікації: автор 7 наукових та навчально-методичих публікацій.

Участь у конференціях: участь у Всеукраїнських і Міжнародних науково-практичних конференціях, зокрема:VIІ Міжнародної науково-методичної конференції (Харків, 2014), ІV Всеукраїнської наукової конференції романістів (Дніпропетровськ, 2013).

Володіння мовами: українська (вільно), французька (вільно), англійська (вільно).

Додаткова інформація:
Член громадської організації Парі-ІФ.

  1. Воронько Г.М, Крук З.М, Луцик, Н.М. ЛЕКСИКО-СИНТАКСИЧНІ ЗАСОБИ ВИРАЖЕННЯ СЛОГАНУ У ФРАНКОМОВНОМУ РЕКЛАМНОМУ ТЕКСТІ. Філологічні трактати. 2023. Т.  15(1). С. 107–116.
  2. Воронько Г.М., Крук З.М., Луцик Н.М.Лінгвокультурні особливості фразеологічних одиниць із квантитативним компонентом-числівником (на матеріалі французької мови). Нова філологія. Збірник наукових праць. Запоріжжя : ЗНУ, 2020. № 80. Том С.103-110.
  3. Крук З.М. Кореляція дейктичних функцій дієслівних форм і темпоральної лексики у французькій мові. Zbior raportow naukowych. „Pytania. Odpowiedzi. Hipotezy: nauka XXI stulecie”. – Warszawa:Wydawca: Sp. z o.o. „Diamond trading tour”, 2014. Str. 64-70.
  4. Крук З.М. Аналітичні засоби вираження аспектуальності темпоральних форм французької мови. Матеріали VIІ Міжнародної науково-методичної конференції „Методичні та психолого-педагогічні проблеми викладання іноземних мов на сучасному етапі”. Харків, 2014. С. 123-125.
  5. Крук З.М. Категорія часу у французькій мовній картині світу. Структурно-семантичні і когнітивно-дискурсивні парадигми сучасного романського мовознавства: матеріали ІV Всеукраїнської наукової конференції романістів. Дніпропетровськ: Інновація, 2013. С.127–129.

 Навчально-методичні посібники:

  1. Крук З.М., Могила Л.М. Навчально-методичний посібник для розвитку навичок комунікативного мовлення з розмовної теми “Voyage. Transports.” Івано-Франківськ: Симфонія форте, 2006. С. 64.
  2. Крук З.М., Шкурашівська Л.М. Навчально-методичний посібник для розвитку навичок комунікативного мовлення з розмовної теми “Paris et ses curiosités”. Івано-Франківськ: Симфонія форте, 2012. С. 64.
  3. Крук З.М., Шкурашівська Л.М. Збірник лексичних вправ з французької мови. Івано-Франківськ: Симфонія форте, 2013. С. 54.

Лексикологія, основна іноземна мова(французька), друга іноземна мова (французька), третя іноземна мова (французька).

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

Кафедра французької філології
вул. Шевченка, 57, ауд. 805
м. Івано-Франківськ, 76018

тел.: (+380342) 59-60-81

E-mail: zoriana.kruk@pnu.edu.ua