Актуальні проблеми перекладу

Студентський науковий гурток «Актуальні проблеми перекладу»

(керівник: доц. Білас А.А.)

Наукове спрямовання гуртка – актуалізація володіння студентами основними поняттями і проблемами перекладознавства; продовження роботи над удосконаленням застосування основних теорій перекладу; ознайомлення з особливостями перекладацької діяльності в сучасних умовах; озброєння студентів системою загальнотеоретичних і конкретних правил адекватного перекладу змістових значень мовних одиниць від слова, словосполучення до різних типів речення і тексту; підвищення мотивації студентів до поглибленого вивчення французьких текстів різних жанрів з метою вірного їх перекладу; формування професійно-комунікативних мовленнєвих навичок у перекладацькому ремеслі.

Пріоритетні наукові напрямки роботи гуртка:

  • Особливості перекладу лексично-структурної реалізації французького розмовного мовлення
  • Відтворення функціонального навантаження французького розмовного мовлення 
  • Основи перекладознавчого аналізу
  • Написання доповідей для участі в наукових конференціях та наукових статей
  • Перекладацька практика у соціально-гуманітарній сфері

Участь у наукових конференціях:

1. Підготовка магістрантів Т. Хоптій і Г. Марценюк до доповідей на засіданні секції іноземних мов на звітній науковій веб-конференції викладачів, докторантів, аспірантів та студентів університету за 2020 рік. 

2. Підготовка магістрантки Галини Марценюк до участі з доповіддю “Відтворення еліптичної ідентичності мовлення персонажів художнього твору в українському перекладі” у секції “Перекладацька традиція та перекладознавство”  IV Міжнародної наукової конференції «Актуальні проблеми романо-германської філології та прикладної лінгвістики» (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича).

3. Амброзяк Т. Міжнародна науково-практична конференція «Сучасна філологія: тенденції та пріоритети розвитку» (Одеса, 2018), 

4. Амброзяк Т. Всеукраїнська науково-практична конференція «Стратегії розвитку та завдання філологічних наук» (Запоріжжя, 2018).

5. Матвіїв Е. ІV Міжнародна наукова конференція “Сучасні дослідження з лінгвістики, літературознавства і міжкультурної комунікації” (ELLIC 2017, Івано-Франківськ).

6. 04-06 жовтня 2022 р. у ПНУ імені Василя Стефаника (м. Івано-Франківськ) відбулася VІI Всеукраїнська науково-практична конференція «СУЧАСНІ ДОСЛІДЖЕННЯ З ЛІНГВІСТИКИ, ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВА І МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ»; «EXPLORING LINGUISTICS, LITERATURE AND INTERCULTURAL COMMUNICATION (ELLIC 2022)». Доповіді представили кращі студенти факультету , зокрема Сорохтей Павло «Проблеми відтворення граматичної специфіки діалектизмів у перекладах творів Василя Стефаника».

7. Івано-Франківська обласна науково-практична конференція вчителів французької мови «Переклад як лінгвістична та соціальна проблеми. Теорія та практика». Виступи студентів

8. Участь магістрантки Галини Марценюк з доповіддю “Відтворення еліптичної ідентичності мовлення персонажів художнього твору в українському перекладі” у секції “Перекладацька традиція та перекладознавство”  IV Міжнародної наукової конференції «Актуальні проблеми романо-германської філології та прикладної лінгвістики» (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича).

9. Студенти-магістранти кафедри французької філології представили ґрунтовні доповіді на науковій конференції ПНУ (посилання)

10.Відбувся захист курсових проектів наших студентів. Результати перекладознавчих досліджень студентів.

Участь у форумах:

Cтуденти на Форумі перекладачів у готелі “Надія” в Івано-Франківську 

Наші студенти беруть участь у Форумі перекладачів. Цікаві поради практиків перекладу.  

Наші студенти взяли участь у цьому Дні перекладу (Брюссель, Бельгія)

Майбутні перекладачі на Дні Перекладу у Брюсселі. Cтуденти французького відділення взяли участь у Дні Перекладу, організованого Книжковим Ярмарком у столиці Бельгії. 

Перекладацькі студії і семінари:

Література проти війни у перекладах французькою мовою. Міжнародний семінар, організований факультетом мистецтв та гуманітарних наук Університету Екс-Марсель (Faculté des Arts, Lettres, Langues et Sciences humaines Aix Marseille Université). Проводився аналіз перекладів української поезії наших студентів Віталія Метелиці та Павля Сорохтея. 

Студенти французького відділення мали приємність взяти участь у перекладацьких заняттях із вченим і відомим перекладачем, лауреатом Премії імені Максима Рильського Максимом Стріхою.

Лабораторія перекладу наукових та технічних текстів для студентів-французів

У майстерні перекладу взяв участь відомий письменник і перекладач, доктор філологічних наук, професор кафедри романської філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка Дмитро Чистяк, який привітав майбутніх перекладачів з професійним святом. 

Бінарне заняття на тему ” Бізнес-план та переклад: французько-український вимір” за участі доктора економічних наук, професора кафедри теоретичної та прикладної економіки Діани Шеленко .

Студенти відвідали заняття у перекладацькій лабораторії.

Медіа простір:

Виступ на телебаченні з питань перекладу; 

Ми в медіа просторі! Вдячні Західному кур’єру! 

На сайті рідного Унівеситету!!! 

Проба перекладацького пера студентами.

Конкурси:

Оксана Семенченко, фіналістка Всеукраїнського фіналу ІІ Конкурсу для молодих дослідників імені Георгія Гамова 

Переможці першого конкурсу художнього перекладу в ПНУ ( номінація “Французька мова”) отримали свої дипломи) Вітаємо. 

В університеті відбувся перший конкурс художнього перекладу 

КОНКУРС ХУДОЖНЬОГО ПЕРЕКЛАДУ, присвячений Міжнародному дню перекладача. Номінація «Французька мова». Особливою гостею конкурсу стала поетеса з Канади Віржіні Борегар Д.

Конкурс перекладів віршів Лесі Українки, організованого ГО Парі ІФ

Перекладацький проект «Поезія проти війни» з поетесою Наталією Крісман: 

На творчій зустрічі студентів ПНУ з відомою поетесою Наталією Крісман, на вірші якої звучать численні пісні патріотичного характеру, наші студенти Анна Семчук і Діана Жоян прочитали свої творчі перекладацькі версії її поезії. Перекладацький проект з мисткинею продовжується. 

Вірш “Говори” у перекладі нашого студента Віталія Метелиці французькою мовою звучав 1 грудня в Івано-Франківській обласній універсальній науковій  бібліотеці ім. Івана Франка, де відбулась творча зустріч  з львівською правозахисницею, громадською  діячкою,  поетесою Наталією Крісман (поетичне псевдо Валькірія) та  відомим журналістом Романом Івасівим, який займається авторським виконанням пісень на слова Наталії Крісман і є редактором книги віршів “Протуберанці душ”, яку вона презентувала.

З нагоди відзначення Міжнародного дня перекладача (30 вересня) кафедра французької філології Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника організувала перекладацький воркшоп «Українська сучасна поезія французькою мовою» (модератор Андрій Білас, доцент кафедри).

Перекладацька лабораторія з участю поетеси Наталії Крісман 

Перекладацькі стажування і практики: 

Стажування майбутніх перекладачів в Університеті Пуатьє (Франція); 

Магістранти освітньої програми “Французька мова і література” успішно пройшли виробничу перекладацьку практику в Бюро перекладів 40 мов «Соната» (директор Володимир Осадчук), яке є потенційним роботодавцем для перекладачів, зокрема випускників спеціальності 035 Філологія, спеціалізації 035.055 Філологія. Романські мови і літератури (переклад включно) (перша – французька). 

Студенти практикувалися в усному перекладацтві послідовного характеру міжнародної конференції  

Міжнародні зустрічі з боксу національних команд. Наші студенти практикувались у перекладі.

Студенти практикувалися в усному перекладацтві послідовного характеру лекції з циклу  “L’identité; la patrimonialisation ethnosociolinguistique; les identitèmes” відомого французького лінгвіста, почесного професора Університету Монпельє III Анрі Буайє. 

Навчальна перекладознавча практика на базі Бюро Перекладів Соната (Івано-Франківськ). 

Студенти пройшли виробничу перекладацьку та навчальну (перекладознавчу) практики в Бюро перекладів 40 мов «Соната» .

Підготовка і публікація наукових статей:

1. Амброзяк Т. Вербалізація концепту жінка в оригіналі та перекладі роману Г. Мюссо «L’Аppel de l’ange». Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасна філологія: тенденції та пріоритети розвитку» (25-26 травня 2018 р.). Одеса: Південноукраїнська організація «Центр філологічних досліджень», 2018. С. 106-109.

2. Матвіїв, Е. В., Поняття оцінно-конотативного навантаження в контексті художнього тексту.  Збірник студентських наукових праць. Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2018. С. 58-59.

3. Матвіїв, Е. В., Особливості функціонування розмовного мовлення у французькому художньому тексті. Сучасні дослідження з лінгвістики, літературознавства і міжкультурної комунікації. Івано-Франківськ: Кушнір Г. М., 2017. С. 164-169.

4. Білас А. А., Тісевич Х. І. Особливості запозичень у французькій мові, Молодий вчений, 2018, 10, С.181-184. (Index Copernicus, ScholarGoogle, OAJI, CiteFactor, Research Bible)

5. Білас А. А., Семенченко О. В. Відтворення розмовних засобів вираження повідомлення, контакту та узагальнення в українському перекладі роману А. Мартен Люган, Молодий вчений, 2019, №9 , С.326-329. (Index Copernicus)

6. Білас А. А. Судук Н. Р. Особливості відтворення мовно-структурної реалізації розмовного мовлення в українському перекладі прозового тексту, Молодий вчений, 2019, №4, С.289-291.

7. Білас А. А., Семенченко О. В. Відтворення функцій фамільяризмів як одиниць розмовного мовлення у перекладі, Молодий вчений, 2019, №3, С.323-236. (Index Copernicus)

8. Судук Н. Р. Лексичні трансформації як засіб перекладу французького розмовного мовлення, Пріоритети розвитку сучасної філології, 2019. С.85-88.

9. Білас А. А., Цибеленко Ю. П. Функціональні особливості розмовного синтаксису у романі Дж. Р. Р. Толкіна «The Lord of the Rings». Молодий вчений, 2020, 9, С.184-187. (Index Copernicus)

10. Білас А. А., Цюцяк І. М. Особливості вербальних засобів концепту «joie» у романі Е.-Е. Шмітта «Oscar et la dame rose». Молодий вчений, 2020, №9, С.33-36. (Index Copernicus)

11. Грабовецька Р. Колористична лексика як об’єкт мовознавчих студій. Сучасні дослідження з лінгвістики, літературознавства і міжкультурної комунікації (ELLIC 2020): матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, Івано-Франківськ, 01 жовтня 2020 р. / відп. за випуск Я. В. Бистров; Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. Івано-Франківськ, 2020. С.22-25.

12. Цюцяк І. Вербалізація концепту JOIE у романі Е.-Е. Шмітта «Oscar et la Dame Rose». Сучасні дослідження з лінгвістики, літературознавства і міжкультурної комунікації (ELLIC 2020): матеріали Всеукраїн-ської науково-практичної конференції, Івано-Франківськ, 01 жовтня 2020 р. / відп. за випуск Я. В. Бистров; Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. Івано-Франківськ, 2020. С.145-148.

13. Цибеленко Ю. Розмовні форми синтаксичного рівня у романі Дж. Р. Р. Толкіна «The Lord оf the Rings». Сучасні дослідження з лінгвістики, літературознавства і міжкультурної комунікації (ELLIC 2020): матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, Івано-Франківськ, 01 жовтня 2020 р. / відп. за випуск Я. В. Бистров; Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. Івано-Франківськ, 2020. С.65-68.

14. Білас А. А., Марценюк Г.М. Відтворення еліптичної ідентичності мовлення персонажів художнього твору в українському перекладі. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Філологія. 2021. № 49. том 2. С.135-138. (Index Copernicus, фахове видання категорії «Б»)

15. Білас А. А., Хоптій Т.В. Відтворення питально-мовленнєхвого вираження ідентичності персонажа в українському перекладі роману Ж.-М. Г. Ле Клезіо «Золотошукач». Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Філологія. 2021 № 50 том 2. С.78-81. (Index Copernicus, фахове видання категорії «Б») 

16. Хоптій Т.В. Проблематика французьких питальних речень як виразників персонажної ідентичності. Ідентичність: текстуальні виміри: колективна монографія / за ред. Ольги Бігун. Івано-Франківськ: видавець Кушнір Г. М., 2021. С. 277-292.

17. Марценюк Г.М. Ідентичність еліптичного мовлення персонажів у функційно-комунікативному та перекладознавчому контексті. Ідентичність: текстуальні виміри: колективна монографія / за ред. Ольги Бігун. Івано-Франківськ: видавець Кушнір Г. М., 2021. С. 243-257.