Воронько Галина Михайлівна

асистент

ORCID

Google Academia

 

 

Персональна інформаціяОсновні публікаціїДіяльністьКонтакти

Посада: асистент кафедри французької філології

Освіта: 1999-2004: Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, кваліфікація “Філолога, викладача французької мови та вчителя англійської мови”.

Стажування:

2008: Українсько-канадський бізнес-центр МБЕРІФ (Івано-Франківськ, Україна).

2011: Методичне стажуванне для викладачів французької мови Université d’été  Tchernivtsi, організованому Чернівецьким національним університетом з одного боку, асоціацією Echanges Lorraine Ukraine (ELU) та Посольством Франції з іншого боку за підтримки Université de Metz.

2020:Амстердамськийуніверситет. https://www.coursera.org/account/accomplishments/verify/ATW2DT2TL2FP

2020: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. кафедра математики та інформатики і методики навчання. Модератори тренінгу О М Дудка, О О Власій. 22-27 квітня 2020 року. Дистанційний тренінг «Я роблю це так» з організації дистанційного навчання засобами G suite for Education.

2023: підвищення кваліфікації з 24 квітня по 04 червня 2023 року на кафедрі німецької та романської філології Херсонського державного університету за програмою «Вплив лінгвальних та екстралінгвальних чинників на формування фахівця з іноземних мов у сучасному мультикультурному просторі» обсягом 6 кредитів ЄКТС (180 годин).

Професійний досвід:

З 2004 року працює на кафедрі французької філології Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

Наукові інтереси: лінгвокультурологічний та компаративний аспекти вивчення французької мови та літератури.

 1. Назарук Г.М. Модальність як засіб вираження мовленнєвої діяльності у французькій мові. Франція та Україна, науково-практичний досвід у контексті діалогу національних культур. XI  Міжнародна конференція. Дніпропетровськ: «Пороги», 2007. С. 35-37.
 2. Назарук Г.М. До питання про структурно-семантичні особливості фразеологічних одиниць (на матеріалі французької мови). Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. Вип. 425. Романо-слов’янський дискурс. Чернівці: Рута, 2008. С. 116-117.
 3. Назарук Г.М. Структурно-Семантичний аспект фразеологізмів французької мови. Науковий вісник Волинського державного університету імені Лесі Українки. Філологічні науки, №4. Луцьк, 2008. C.135-139.
 4. Назарук Г.М. Категорія квантитативності та лексичні засоби її вираження в структурі фразеологічних одиниць французької мови. Актуальні питання лінгвістики, літературознавства та інноваційної методики викладання іноземних мов. Матеріали доповідей п’ятої Всеукраїнської наукової конференції. Тернопіль, ТНЕУ, 2011 року. C. 45-47.
 5. Воронько Г.М. Проблема взаємовідношення епістемічної модальності та евіденційності в сучасних наукових концепціях. Сучасні дослідження з лінгвістики, літературознавства і міжкультурної комунікації (ELLIC 2015) : матеріали ІІ Міжнародної наукової конференції. Івано-Франківськ : Видавець Кушнір Г. М., 2015. С. 23-26.
 6. Воронько Г.М. Проблеми вираження евіденційності у французькій мові (на прикладі роману Марка Леві «А якщо це була правда…») Сучасні дослідження з лінгвістики, літературознавства і міжкультурної комунікації (ELLIC 2016) : матеріали ІІІ Міжнародної наукової конференції. Івано-Франківськ : ТОВ “ВГЦ “Просвіта”, 2016. С. 23-26.
 7. Воронько Г.М. Лексичні засоби вираження евіденційності у французькій мові. Альянс наук: вчений вченому: матеріали X Міжнародної науково-практичної конференції. Дніпропетровськ, 2016. С. 45-48.
 8. Воронько Г.М., Крук З.М., Луцик Н.М. Лінгвокультурні особливості фразеологічних одиниць із квантитативним компонентом-числівником (на матеріалі французької мови). Нова філологія. Збірник наукових праць. Запоріжжя : ЗНУ, 2020. № 80. Том I. С.103-110.
 9. Воронько Г.М. Фонетичні особливості сучасної французької мови. Сучасні дослідження з лінгвістики, літературознавства і міжкультурної комунікації (ELLIC 2022) : матеріали VII Всеукраїнської науково-практичної конференції, Івано-Франківськ, 04-06 жовтня 2022 р. /відп. за випуск О. А. Бігун; Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. Електронне видання. Івано-Франківськ, 2022. С. 281-283.
 10. Воронько Г.М. Соціолінгвістичний підхід у дослідженнях фонологічної системи сучасної французької мови. Débats scientifiques et orientations prospectives du développement scientifique:collection de papiers scientifiques «ΛΌГOΣ» avec des matériaux de la IVconférence scientifique et pratique internationale, Paris,11 novembre 2022. Paris-Vinnytsia: La Fedeltà & Plateforme scientifique européenne, 2022. P. 108-109.
 11. Воронько Г.М. Інноваційні підходи у формуванні фонетичних навичок сучасної французької мови.Science of XXI century: development, main theories and achievements: collection of scientific papers «SCIENTIA» with Proceedings of the III. International Scientific and Theoretical Conference, December 2, 2022 Helsinki, Republic of Finland: European Scientific Platform. P. 84-85.
 12. Воронько, Г., Крук , З., & Луцик, Н. (2023). ЛЕКСИКО-СИНТАКСИЧНІ ЗАСОБИ ВИРАЖЕННЯ СЛОГАНУ У ФРАНКОМОВНОМУ РЕКЛАМНОМУ ТЕКСТІ. Філологічні трактати, 15(1), 107–116.

теоретична фонетика, друга іноземна мова (французька), третя іноземна мова (французька).

Адреса: 
кафедра французької філології
вул. Шевченка, 57, кімн. 805
м. Івано-Франківськ, 76018

тел.: (+380342) 59-60-81,

halyna.voronko@pnu.edu.ua

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника