Білас Андрій Андрійович

кандидат філологічних наук

доцент

 Scopus

Web of Science

ORCID

Google Academia

 

 

Персональна інформаціяОсновні публікаціїДіяльністьКонтакти

Посада: доцент кафедри французької філології

Освіта:

1984-1991: Дрогобицький державний педагогічний інститий імені Івана Франка, факультет іноземних мов, спеціальність «Французька та англійська мови»

2007: кандидат філологічних наук (спеціальність 10.02.16 – перекладознавство)

2010: доцент

Професійний досвід:

З 2002 року: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, доцент кафедри французької філології

Стажування:

1996: Інститут французької мови (Монпельє, Франція)

2013: Альянс Франсез (Париж, Франція)

2017 : Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу.

2017:  Університет ім. Менделя, Брно, Чехія.

2019:  Альянс Франсез, Львів

2020: Кафедра математики та інформатики і методики навчання, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника.

2020 : Університет Копенгагена та Технічний Університет Данії (DTU), Coursera

2020: Проєкт «Вивчай та розрізняй: інфо-медійна грамотність», Рада міжнародних наукових досліджень та обмінів (IREX), Академія Української преси.

2020:  Університет Гренобль Альпи, Франція.

2020: Вища Політехнічна школа, Париж, Франція, Coursera.

2020:  Онлайн-курс з медіаграмотності, EdEra.

2020: Центр «Франція Міжнародна Освіта», Франція.

2020: Національний центр дистанційної освіти, Франція.

2020:  Центр прикладної лінгвістики, Університет Франш Конте, Безансон, Франція.

2020: SDL Trados Training.

2021: Педагогічне та міжкультурне стажування для викладачів FLE/FLS в рамках дистанційних стажувань Франкофонії, Ніцца, Франція.

2022: Науково-педагогічне стажування «Традиції та інновації у викладанні філологічних
дисциплін: компаративний аналіз досвіду Республіки Польща та України», Куявський
університет у Влоцлавеку, м. Влоцлавек, Польща.

 Інша діяльність:

2019-2021: Екзаменатор міжнародних екзаменів з французької мови DELF-DALF

2010-2018: журі ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з французької мови в Івано-Франківській області

2013, 2018: голова журі обласного туру Всеукраїнського конкурсу «Учитель року», номінація «Французька мова».

2018: журі IV етапу журі Всеукраїнської студентської олімпіади з французької мови.

2018, 2019: журі IV етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з французької мови.

2016-2019: журі IІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів МАН України з французької мови в Івано-Франківській області.

2010-2020: експерт підручників з французької мови для закладів загальної середньої освіти.

2010-2021: експерт підручників з французької мови для закладів загальної середньої освіти.

2019-2022: Екзаменатор міжнародних екзаменів з французької мови DELF-DALF

 Перекладацька діяльність:

2013: Есс Тьєррі. Демон. Роман /Пер. з фр. А.А. Білас. Івано-Франківськ: Тіповіт, 352 с.

2017: Дідьєлоран Ж.-П. Читець у ранковому експресі / Жан-Поль Дідьєлоран ; пер. з фр. А. Біласа. Харків: Віват, 208 с.

Наукові інтереси: перекладознавство, соціолінгвістика, соціальна діалектологія, аргологія, міжкультурна комунікація, переклад соціолектів, краєзнавство, дидактика французької мови.

2023

 1. Білас Андрій. Проблематика перекладу технічних текстів. Integration of Education, Science and Business in Modern Environment: Summer Debates: Proceedings of the 5th International Scientific and Practical Internet Conference, August 3-4, 2023. FOP Marenichenko V.V., Dnipro, Ukraine, P. 109-110

2022

 1. Bilas Andriy. Les transformations lexicales de l’oralité non-standard dans la traduction littéraire du français en ukrainien. Langues romanes non standard. Iwona Piechnik & Marta Wicherek (éds). Kraków : Uniwersytet Jagielloński, Biblioteka Jagiellońska, 2021. P. 57-76.

2021

 1. Білас А. А., Марценюк Г.М. Відтворення еліптичної ідентичності мовлення персонажів художнього твору в українському перекладі. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Філологія. 2021. № 49. том 2. С.135-138. (Index Copernicus, фахове видання категорії «Б»)
 2. Білас А. А., Хоптій Т.В. Відтворення питально-мовленнєхвого вираження ідентичності персонажа в українському перекладі роману Ж.-М. Г. Ле Клезіо «Золотошукач». Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Філологія. 2021 № 50 том 2. С.78-81. (Index Copernicus, фахове видання категорії «Б»)
 3. Білас А.А. Відтворення множинної ідентичності французьких розмовних одиниць в українському перекладі. Ідентичність: текстуальні виміри: колективна монографія / за ред. Ольги Бігун. Івано-Франківськ: видавець Кушнір Г. М., 2021.С.201-221.

2020

 1. BILAS, A. (2020). La traduction du non-standard: le cas littéraire français-ukrainien. Traduction et linguistique: Les sciences du langage et la traductologie / Sous la direction de Yusuf Polat (Université de Kırıkkale, Turquie), Paris: L’Harmattan. pp. 207-225.
 2. Bilas, A. (2020). Psycholinguistic Aspect of Phonetic and Orthographic Means of French Colloquial Speech in Ukrainian Translation. PSYCHOLINGUISTICS, 27(2), 71-89. https://doi.org/10.31470/2309-1797-2020-27-2-71-89. (Scopus, Web of Science, ESCI, ERIH Plus, DOAJ)
 3. Bilas, A. (2019). La e-langue des jeunes en France et en Ukraine. E-Scripta Romanica, 7, 40-51. https://doi.org/10.18778/2392-0718.07.04. (DOAJ, ERIH PLUS).
 4. Білас А. А., Цибеленко Ю. П. Функціональні особливості розмовного синтаксису у романі Дж. Р. Р. Толкіна «The Lord of the Rings». Молодий вчений, 2020, 9, С.184-187. (Index Copernicus, ScholarGoogle, OAJI, CiteFactor, Research Bible)
 5. Білас А. А., Цюцяк І. М. Особливості вербальних засобів концепту «joie» у романі Е.-Е. Шмітта «Oscar et la dame rose». Молодий вчений, 2020, №9 , С.33-36. (Index Copernicus, ScholarGoogle, OAJI, CiteFactor, Research Bible)

2019

 1. Bilas Andriy. Translation of non-standard units in the French-Ukrainian literary area. Romanica Cracoviensia, Volume 18, Numer 3, p. 115-123, doi: 10.4467/20843917RC.18.013.9585. (Scopus, SCImago Journal Rank (SJR), ERIH Plus, Index Copernicus, Journals Impact Factor (JIF), Information Matrix for the Analysis of Journals (MIAR)
 2. Білас Андрій. Відтворення мовно-регістрової гри Р. Кено в українському перекладі роману «Зазі в метро», Переклад і мова: компаративні студії : матеріали Першої міжнародної конференції 27–28 берез. 2019 р., Київ: Логос, 2019, С.22-23.
 3. Білас Андрій. Компетентнісна підготовка фахового перекладача як вимога соціуму, Викладання іноземних мов в Україні та за її межами: досвід і виклики. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, Івано-Франківськ, 21-22 березня 2019 р. / відп. ред. І.М. Романишин; Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, Івано-Франківськ: НАІР, С.27-31.
 4. Bilas Andriy (2019). Rendering Function Features of the French Colloquial Interrogative Constructions in Ukrainian Fiction Translation. Advanced Education, Issue 12, pp. 188-195, doi: https://doi.org/10.20535/2410-8286.139167 (Web of Science, Index Copernicus)
 5. Білас А. А., Семенченко О. В. Відтворення розмовних засобів вираження повідомлення, контакту та узагальнення в українському перекладі роману А. Мартен Люган, Молодий вчений, 2019, №9 , С.326-329. (Index Copernicus, ScholarGoogle, OAJI, CiteFactor, Research Bible)
 6. Білас А. А., Тісевич Х. І. Особливості запозичень у французькій мові, Молодий вчений, 2018, 10, С.181-184. (Index Copernicus, ScholarGoogle, OAJI, CiteFactor, Research Bible)
 7. Білас А.А., Семенченко О.В. Відтворення функцій фамільяризмів як одиниць розмовного мовлення у перекладі, Молодий вчений, 2019, 3, С. 323-326. (Index Copernicus, ScholarGoogle, OAJI, CiteFactor, Research Bible)
 8. Білас А. А., Судук Н. Р. Особливості відтворення мовно-структурної реалізації розмовного мовлення в українському перекладі прозового тексту, Молодий вчений, 2019, 4, С. 289-291. (Index Copernicus, ScholarGoogle, OAJI, CiteFactor, Research Bible)
 9. Білас А.А. Стратегії відтворення французьких знижених розмовних фразем в українському перекладі роману Л.-Ф. Селіна «Смерть у кредит». Кременецькі компаративні студії : [науковий часопис / ред.: Д. Чик, О. Пасічник]. – 2018. – Вип. VІІI. – С. 301-312.

2018

 1. Bilas Andriy. Les Mots des jeunes en France et en Ukraine : aspect contrastif. Argotica, 1(6), 2017. pp.135-148. (Index Copernicus)
 2. Bilas Andriy. The adaptive strategy in rendering the socio-communicative features of French colloquial lexemes in the Ukrainian translation of G. Musso’s novel “Call from an Angel”// Science and Education a New Dimension. Philology, VІ(52), Issue: 177, 2018, pp.7-11. (Index Copernicus, Global Impact Factor (GIF), Scientific Journal Impact Factor (SJIF), Directory of Research Journal Indexing (DRJI), ISI Impact Factor)
 3. Bilas Andriy. La standardisation du français familier comme problème de la traduction dans « Les Gens » de P. Labro // Current Issues of Social Studies and History of Medecine, Philological sciences, 3(19), 2018, pp. 39-43. (Journals Impact Factor (JIF), Index Copernicus, Infobase Index (IBI), Scientific Indexing Services, eLibrary, OAJI, Scientific Journal Impact Factor (SJIF), Information Matrix for the Analysis of Journals (MIAR), International Innovative Journal Impact Factor (IIJIF), Science Research Journal Impact Factor (SRJIF))
 4. Білас Андрій. Спротив на Товмаччині (1945р.): документування хроніки подій // матеріали VII наукової краєзнавчої конференції «Покуття – колиска українського національного державотворення», м. Тисмениця, 14 вересня 2018 р./ за наукової редакції І.Федоришина та А.Королька. Тисмениця; Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 2018. С.162-170.

2017

 1. Білас А. А. Українське розмовне мовлення як корпус перекладацьких відповідників // Мова і культура (Науковий журнал). – К. : Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2017. – Вип. 20. – Т. III (188. – С.168-175. (фахове)
 2. Bilas Andriy. The rendering of structural and paradigmatic features of colloquial lexemes in the Ukrainian translation of “The Elementary Particles” by Michel Houellebecq // Science and Education a New Dimension. Philology, V(31), Issue: 118, 2017, pp.16-20. (індекс Копернікус)
 3. Білас Андрій. // Сучасні дослідження з лінгвістики, літературознавства і міжкультурної комунікації (ELLIC 2017): Матеріали V Міжнародної наукової конференції. – Івано-Франківськ: Видавець Кушнір Г.М., 2017. – С. 216–219.
 4. Білас Андрій. Перспективи досліджень туристично-рекреаційних зон на Тлумаччині як частини Покутського краю // Покуття – край звитяг і боротьби. Матеріали науково-теоретичної конференції, м. Снятин, 17 вересня 2016. / за науковою редакцією А. Королька. – Снятин; Чернівці: Друк Арт, 2017. С. 248-255.

2016

 1. Білас А. А. Соціально ідентифікаційна прагматика розмовних одиниць у художньому тексті // Мова і культура (Науковий журнал). – К. : Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2016. – Вип. 18. – Т. IV (179). – С.95-102.
 2. Білас А. А. Мова і культура. (Науковий журнал). – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2016. – Вип. 19. – Т. I (181). – С.187-194.
 3. Білас Андрій. Соціально-ідентифікаційна реалізація молодіжного мовлення у сучасному французькому художньому творі // Сучасні дослідження з лінгвістики, літературознавства і міжкультурної комунікації (ELLIC 2016) : матеріали ІІІ Міжнародної наукової конференції / відп. ред. Я.Т.Билиця, О.Я.Остапович: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківьк: ТОВ”ВГЦ “Просвіта”, 2016. – С. 350-354.

2015

 1. Білас А. А. Адекватність відтворення розмовно-силенційного функціонування трьох крапок в українському перекладі роману П. Модіано “Неділі в серпні” [Електронний ресурс] / А. А. Білас // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Філологічні науки. – 2014. – Вип. 4 (76). – С.160-165. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/VZhDU_2014_4_33.pdf. ФАХ
 2. Білас Андрій. До перекладацької методики Григорія Кочура: відтворення розмовно маркованого компонента художнього тексту засобами цільової мови // Іноземна філологія. – Вип. 127. – Ч. 2. – 2014. – С. 98–103. ФАХ
 3. Andriy Bilas. Communicative features of the Colloquial interrogative sentences in the source and target fiction text // Japanese Educational and Scientific Review, 2015, No.1. (9) (January-June). Volume XI. “Tokyo University Press”, 2015. – P. 547-552.
 4. Білас А. А. Елізійність розмовного мовлення як перекладознавча проблема (на матеріалі роману Ф. Ген «Завтра кайф») // Мова і культура (Науковий журнал). – К. : Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2014. – Вип. 17. – Т. ІV (172). – С. 299-306. ФАХ
 5. Білас А. А. Відтворення прагматичних особливостей розмовного компоненту сучасного французького художнього дискурсу / А. А. Білас. // Наукові записки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя. Філологічні науки: Науковий журнал. Кн. 2 / Відп. ред. Г. В. Самойленко. – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2015. – С .13-18. ФАХ
 6. Білас Андрій. Емотивність розмовно-фамільярних питальних висловлень в оригіналі та перекладі (на матеріалі роману А. Жіда «Фальшивомонетники» / Андрій Білас // Наукові записки [Текст] / [редкол. : О. Семенюк (відп. ред.) та ін.]. – Кіровоград : КДПУ. – Вип. 136. – 2015. – С. 43-48. ФАХ
 7. Білас Андрій. Соціально-ідентифікаційна реалізація молодіжного мовлення у сучасному французькому художньому творі // Сучасні дослідження з лінгвістики, літературознавства і міжкультурної комунікації (ELLIC 2015) : матеріали ІІ Міжнародної наукової конференції / відп. ред. Н.Я.Яцків ; Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ: Видавець Кушнір Г.М., 2015. – С. 184-187.

 

Художнього перекладу, вступ до перекладознавства, методика викладання основної іноземної мови, переклад наукових і технічних текстів, основна іноземна мова, друга іноземна мова, переклад ділових документів, практика усного і письмового перекладу.

Адреса: 

Кафедра французької філології
вул. Шевченка, 57, ауд. 805
м. Івано-Франківськ, 76018

тел.: (+380342) 59-60-81

+380957040089

e-mail: bilas_andriy@ukr.net

andriy.bilas@pnu.edu.ua  

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника