Програмові вимоги до іспитів / заліків

ВИМОГИ ДО ІСПИТУ З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ЯК ДРУГОЇ ІНОЗЕМНОЇ ЗА ОСВІТНІМ РІВНЕМ “МАГІСТР” (2023-2024 н.р.)

ВИМОГИ ДО ІСПИТУ З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ЯК ДРУГОЇ ІНОЗЕМНОЇ ЗА ОСВІТНІМ РІВНЕМ “МАГІСТР” (ДЕННА І ЗАОЧНА ФОРМА НАВЧАННЯ 2021-2022 н.р.)

ВИМОГИ ДО КВАЛІФІКАЦІЙНОГО ІСПИТУ З ОСНОВНОЇ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ (ФРАНЦУЗЬКОЇ) ЗА ОСВІТНІМ РІВНЕМ “БАКАЛАВР” (2021/2022 н.р.)

ВИМОГИ ДО КВАЛІФІКАЦІЙНОГО ІСПИТУ З МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ ОСНОВНОЇ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ (ФРАНЦУЗЬКОЇ) ЗА ОСВІТНІМ РІВНЕМ “БАКАЛАВР” (2021/2022 н.р.)

ВИМОГИ ДО КВАЛІФІКАЦІЙНОГО ІСПИТУ З ДРУГОЇ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ (АНГЛІЙСЬКОЇ) ЗА ОСВІТНІМ РІВНЕМ “БАКАЛАВР” (2021/2022 н.р.)

ВИМОГИ ДО КВАЛІФІКАЦІЙНОГО ІСПИТУ З ОСНОВНОЇ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ (ФРАНЦУЗЬКОЇ) ЗА ОСВІТНІМ РІВНЕМ БАКАЛАВР (2022/2023 н.р.)

ВИМОГИ ДО АТЕСТАЦІЇ З МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ ОСНОВНОЇ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ (ФРАНЦУЗЬКА) ЗА ОСВІТНІМ РІВНЕМ БАКАЛАВР(20222023 н.р)

Програмові вимоги до атестації другої іноземної мови (англійської) за освітнім рівним “Бакалавр”(2022-2023 н.р)

Програмові вимоги для ОР бакалавра на основі ПЗСО (творчі конкурси, вступні випробування, співбесіди)

Програми вступних випробувань для вступників у магістратуру