Навчальні плани ОР Магістр

Навчальний план: Магістр 035.055 романські мови та літератури (переклад включно), перша – французька  (2023)

Навчальний план: Магістр 035.055 романські мови та літератури (переклад включно), перша – французька  (2022)

Навчальний план: Магістр 035.055 романські мови та літератури (переклад включно), перша – французька  (2020)

Освітньо-професійна програма «Французька мова і література» Другий (магістерський) рівень (2016)

Навчальний план: Магістр 035.055 романські мови та літератури (переклад включно), перша -французька (2016)