Інформація про спеціальність 035.055 Філологія. Романські мови та літератури (переклад включно), перша – французька