Ковбанюк Мар’яна Іванівна

кандидат філологічних наук

доцент

SCOPUS

ORCID

 Google Academia

 

Персональна інформаціяОсновні публікаціїДіяльністьКонтакти

Посада: доцент кафедри французької філології

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Освіта:

2003-2008: Київський національний лінгвістичний університет, кваліфікація “філолог, викладач французької та англійської мов і зарубіжної літератури”.

2009–2012: аспірантура ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”, спеціальність 10.02.17 – порівняльно-історичне і типологічне мовознавство.

2015: кандидат філологічних наук, спеціальність 10.02.17 – порівняльно-історичне і типологічне мовознавство. Тема дисертації: “Семантико-синтаксична структура речення з вторинним предикатом (на матеріалі українського дієприслівника та французького герундія”.

 Стажування:

 2009: Підвищення кваліфікації з педагогіки та психології на базі Центру педагогічної майстерності університету; 108 год (Івано-Франківськ, Україна)

2016: професійне педагогічно-методичне стажування «Сучасні методи викладання французької мови. Соціо-культурно-лінгвістичні аспекти» на базі організацій Lyon Bleu International; Français sans Frontières, Ліон (Франція), сертифікат від 22 квітня 2016 р.;

2020: Онлайн курс «Освітні Інструменти критичного мислення» через платформу масових відкритих онлайн-курсів Prometheus. Підтверджено сертифікатом від 03 березня 2020 р.;

2020: Онлайн курс «Towards language universals through lexical semantics: introduction to lexical and semantic typology» через платформу Coursera. Підтверджено сертифікатом від 22 травня 2020 р.;

2021: Педагогічне стажування «Навчати граючись»: 12 годин (Formation Professeurs du FLE «Jouer pour apprendre»: 12 heures), Парі-ІФ. Підтверджено сертифікатом.

2023: Université de Franche-Comté, Besançon,Теоретично-практичний курс лінгвістичної мобільності за підтримки Campus France в Україні у спеціалізованому центрі з прикладної лінгвістики (CLA Centre de linguistique appliquée),сертифікат від 18.08.2023 р., 2.1 кредити ЄКТС(65 годин)

 Професійний досвід:

З 2017 року: доцент кафедри французької філології ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”.

2012-2016 рр.: асистент кафедри французької філології ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”.

2008-2009 рр.: асистент кафедри теорії та практики перекладу Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу;

Конкурс проектів наукових робіт та науково-технічних (експериментальних) розробок молодих учених, які працюють (навчаються) у вищих навчальних закладах та наукових установах, що належать до сфери управління  Міністерства освіти і науки України

Назва проекту: Семантичний синтаксис української мови: транслінгвістичний аспект

Керівник проекту (П.І.Б.): Воробець Олексій Дмитрович

Основний виконавець проекту: Ковбанюк Мар’яна Іванівна

Підстава для проведення робіт наказ МОН України № 1333 від 03.10.2017 р

Термін виконання: з 01.10.2017 по 30.09.2020

Наукові інтереси: компаративний аспекти вивчення французької мови. Авторка понад 30 публікацій у фахових вітчизняних та закордонних виданнях.

Керівництво науковою роботою: магістерські роботи, курсові роботи, опоновуння й рецензування дисертаційних праць.

Володіння мовами: українська (вільно), французька (вільно), англійська (вільно).

 Додаткова інформація:

 1. Член Асоціації викладачів французької мови України.
 2. Член громадської організації Парі-ІФ.
 3. У період з 01.10.2017 по 30.09.2020: Конкурс проектів наукових робіт та науково-технічних (експериментальних) розробок молодих учених, які працюють (навчаються) у вищих навчальних закладах та наукових установах, що належать до сфери управління Міністерства освіти і науки України. Назва проекту: Семантичний синтаксис української мови: транслінгвістичний аспект. Керівник проекту (П.І.Б.): Воробець Олексій Дмитрович. Основний виконавець проекту: Ковбанюк Мар’яна Іванівна. Підстава для проведення робіт наказ МОН України № 1333 від 03.10.2017 р.
 1. Ковбанюк М. І. До питання функціонування французького герундія (на матеріалі роману М. Леві “Toutes ces choses qu’on ne s’est pas dites” та його українського перекладу). Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. 2018. № 10. С. 46- 50
 2. Kovbaniuk M. Ukrainian participle and French gerund as the second predicate of non-elementary simple sentence. Journal of Vasyl Stefanyk Precarpathian National University. 2016. Vo 3. No.4. Pp. 9-15.
 3. Ковбанюк М. І. Логіко-семантичні відношення у структурі простого неелементарного речення з вторинним предикатом (на матеріалі українського дієприслівника та французького герундія). Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. 2015. №. 4. С. 80 – 85.
 4. Ковбанюк М. І. Семантико-синтаксична модель як інваріант простого неелементарного речення з вторинним предикатом (на матеріалі українського дієприслівника та французького герундія). Вісник Прикарпатського національного університету. 2015. Вип. 46-47. С. 96 – 100.
 5. Ковбанюк М. І. Зіставно-типологічні студії: українська мова на тлі споріднених мов: українська мова в контексті французької : кол. моногр. Київ ; Івано-Франківськ ; Варшава, 2015. С. 158 – 180.
 6. Ковбанюк М. І. До питання функціонування французького герундія (на матеріалі роману М. Леві “Toutes ces choses qu’on ne s’est pas dites” та його українського перекладу). Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. 2018. № 10. С. 46-50.
 7. Ковбанюк. М. І., Скарбек О. Г. Французькі прислівники темпоральної семантики у художньому дискурсі. Актуальні питання гуманітарних наук. 2021. № 43. С. 88-94.
 8. Адаменко О. М., Карпаш О. М., Зорін Д. О. та ін. Старуня: Парк Льодовикового періоду : кол. моногр. / переклад з англ. Ковбанюк М. І. Івано-Франківськ, 2017. 212 с.
 9. Ковбанюк М. І., Цюпа Л. В. Екстралінгвальні особливості зміни словникового складу французької мови. Les tendances actuelles de la mondialisation de la science mondiale : matériaux de la conférence scientifique et pratique internationale (Monaco, 3 avril 2020). Monaco, 2020. C. 56 – 60. DOI 10.36074/03.04.2020.v3.08
 10. Бігун О. А., Ковбанюк М. І. Стилістика еротичного письма Фредеріка Бегбеде. Прикарпатський вісник Наукового товариства імені Шевченка. Слово. № 17 (65). 2022. С. 249-257.
 11. Ковбанюк М. І. Французький герундій і український дієприслівник як об’єкти зіставно-порівняльного дослідження. Сучасні дослідження з лінгвістики, літературознавства і міжкультурної комунікації : матеріали VII всеукр. наук. конф. м. Івано-Франківськ, 04-06 жов. 2022 р. Івано-Франківськ, 2022. С. 262-264.
 12. Grydzhuk J., Chudyk I., Slabyi O., Mosora Y., Kovbaniuk M., Krynke M. Mathematical modeling of the stress-strain state of the annular preventer seal using the theory of reinforced shells. Production Engineering Archives. 28 (4). 2022. Pp. 375-380. https://sciendo.com/article/10.30657/pea.2022.28.46

Навчально-методичні праці:

 1. Ковбанюк М.І., Скарбек О.Г., Цюпа Л.В. Grammaire du texte. Aspect syntaxique : навч-прак. посіб. Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2021. 120 с.

Переклади

 1. 1. Адаменко О. М., Карпаш О. М., Зорін Д. О. та ін. Старуня: Парк Льодовикового періоду : кол. моногр.  / переклад з англ. Ковбанюк М. І. Івано-Франківськ, 2017. 212 с.

 

Навчальні дисципліни: основна іноземна мова, загальнотеоритичний курс другої іноземної мови, теоретична граматика французької мови, послідовний переклад, переклад ділових документів, соціальна і цифрова комунікація.