Скарбек Ольга Георгіївна

старший викладач

ORCID

Google Academia

 

 

Персональна інформаціяОсновні публікаціїДіяльністьКонтакти

Посада: старший викладач кафедри французької філології

Освіта: 1976-1981: Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, факультет іноземних мов, спеціальність «Романо-германські мови та література. Французька мова», кваліфікація Філолог. Викладач. Перекладач

Стажування:

2010: Українсько-канадський бізнес-центр МБЕРІФ (Івано-Франківськ, Україна)

2014: Кафедра філології та перекладу ІФНТУНГ

2015-2016: Семінар «Комунікативна та акціональна методики викладання французької мови як іноземної» за підтримки та сприяння посольства Республіки Франції в Україні (Львів)

2017: «Навчання за допомогою кінематографічнного зображення», Київ Французький інститут

2019: Кафедра філології та перекладу ІФНТУНГ

2019: Навчання міжнародних екзаменаторів DELF-DALF (Львів)

2021 – Педагогічне та міжкультурне стажування для викладачів французької мови. Франкофонія, Ніцца

Професійний досвід:

2005-2015 асистент кафедри французької філології

2015-2022 старший викладач кафедри французької філології

Наукові інтереси: перекладознавство, переклад граматичних структур та форм, граматична система мови, порівняльне літературознавство

Публікації: 17 публікацій, з них 7 навчальні посібники, 7 наукового  і 3 навчально –методичного характеру.

Участь у конференціях: Конференції ELLIC м. Івано-Франківськ, «Екоцентризм: культура і природа» м. Харків;

Problems and tasks of modern science and practice. Abstracts of IX International Scientific and Practical Conference. Bordeaux, France 2021

Керівництво науковою роботою: керівництво науковим гуртком «Граматика тексту»

Володіння мовами: українська (вільно), французька (вільно), румунська (вільно).

Інша діяльність:

2019: Екзаменатор міжнародних екзаменів з французької мови DELF-DALF

2010-2018: журі ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з французької мови в Івано-Франківській області

2019: журі IV етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з французької мови.

 1. Скарбек О. Г. Функціональне призначення деталі у новелі Гі де Мопассана «Вендетта» та її українському перекладі. сс. 156-161
 2. Скарбек О. Г. Літературознавчі студії: компаративний аспект (пам’яті докторів наук, професорів В.Г. Матвіїшина та М.В. Теплінського присвячується). Збірник статей. Випуск 2. Упорядники: І.В. Девдюк, А.М.Мартинець. Відп. ред. І.В. Козлик. – Івано-Франківськ: Симфонія форте, 2014. – 176 с.
 3. Скарбек О.Г., Цюпа Л.В., Яцків Н.Я. Французька мова: навчальний посібник для початківців = Manuel de français: niveau débutant / [ О.Г.Скарбек, Л.В.Цюпа, Н.Я. Яцків] ; за заг. ред. Н.Яцків. – Івано-Франківськ: Симфонія форте, 2014. – 316 с.
 4. Скарбек Ольга. Особливості відтворення займенникових дієслів в перекладі роману Гійома Мюссо “Поклик янгола”. сс. 393-397
 5. Скарбек О. Г. Сучасні дослідження з лінгвістики, літературознавства і міжкультурної комунікації (ELLIC 2016): матеріали ІІІ Міжнародної наукової конференції / відп. ред. Я.Т.Билиця, О.Я.Остапович: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківьк: ТОВ”ВГЦ “Просвіта”, 2016. – 486 с.
 6. Скарбек Ольга. Особливості відтворення займенникових дієслів в перекладі роману Гійома Мюссо “Поклик янгола” / Скарбек Ольга //Сучасні дослідження з лінгвістики, літературознавства і міжкультурної комунікації (ELLIC 2016): матеріали ІІІ Міжнародної наукової конференції / відп. ред. Я.Т.Билиця, О.Я.Остапович: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ: ТОВ”ВГЦ “Просвіта”, 2016. – С. 393 – 397.
 7. Скарбек О.Г. La nature dans les contes fantastiques de Maupassant «Sur l’eau » / Скарбек О.Г. // Художні феномени в історії світової літератури: перехід мови в письменництво («Екоцентризм: культура і природа»): Тези доповідей ІІІ Міжнародної наукової конференції. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2017. – С. 96.
 8. Скарбек О.Г. Le concept de la peur et ses formes lexicales dans la nouvelle de Maupassanr « Un lâche »: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання філологічних наук: наукові дискусії», м.Одеса,  25-26 вересня, 2020. –  Одеса: Південноукраїнська організація «Центр філологічних досліджень», 2019. – С. 112– 114..
 9. Скарбек О.Г. Образ України в автобіографічних творах французьких письменниць. // Problems and tasks of modern science and practice. Abstracts of IX International Scientific and Practical Conference. Bordeaux, France 2021. Pp. 390-392. URL: https://eu-conf.com
 10. Ковбанюк М.І. Скарбек О.Г. Французькі прислівники темпоральної семантики у художньому дискурсі. Актуальні питання гуманітарних наук. НОМЕР 43. 2021.
 11. Скарбек О.Г., Цюпа Л.В., Яцків Н.Я. Французька мова: навчальний посібник для початківців = Manuel de français: niveau débutant / [ О.Г.Скарбек, Л.В.Цюпа, Н.Я. Яцків] ; за заг. ред. Н.Яцків. Вид. друге доповнене. Івано-Франківськ: Симфонія форте, 2019. – 356 с.
 12. Скарбек О. Г., Цюпа Л. В. Lecture facile : навч.-метод. посіб. Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2021. 123 с.
 13. Ковбанюк М. І., Скарбек О. Г., Цюпа Л. В. Grammaire du texte. Aspect syntaxique : навч.-практ. посіб. Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2021. – 100 с.
 14. Скарбек О. Образ Риму у романі братів Гонкурів «Пані Жервезе» // Сучасні дослідження з лінгвістики, літературознавства і міжкультурної комунікації (ELLIC 2022) : матеріали VII Всеукраїнської науково-практичної конференції, Івано-Франківськ, 2022. С.75-78.

Основна іноземна мова

Третя іноземна мова

Практична граматика

Міжнародні іспити з французької мови

 

м. Івано-Франківськ

вул. Шевченка, 57

Гуманітарний корпус. кімната 805

телефон: (0231) 596081

e-mail: olha.skarbek@pnu.edu.ua

e-mail: olgaskarbek@gmail.com

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника