Силабуси

Силабуси навчальних дисциплін ОР БАКАЛАВР:

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти:

Дисципліни вільного вибору студента:

 

Силабуси навчальних дисциплін ОР МАГІСТР:

Дисципліни вільного вибору студента: