Нормативні документи

Положення

Розпорядження ректорату

Положення про організацію освітнього процесу 2020

Положення про освітні програми 2020

Порядок розподілу навчальних дисциплін 2020

Положення про вступні випробування 2020

Положення про апеляційну комісію 2020

Стратегія розвитку кафедри французької філології факультету іноземних мов ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» на 2020-2025 роки