«Réalisation de dictionnaires bilingues : Créativité ou routine / Укладання двомовних словників: Творчість чи рутина»: гостьова лекція доцента Андрія Біласа

На запрошення колег з кафедри французької та іспанської філологій ЛНУ імені І. Франка 09 травня доцент кафедри французької філології  Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника  Андрій Білас провів лекцію зі студентами французького відділення. До гостьової онлайнової лекції долучилися й викладачі кафедри. Лектор ознайомив студентів з чинниками, які впливають на укладання двомовних словників, зокрема у галузі французької філології, що спричиняє недостатню увагу до створення французько-українських та українсько-французьких загального та спеціалізованого характеру. Студенти мали нагоду поспілкуватися з автором Словника французької арготичної і просторічної лексики (2010). В Україні перекладний словник французької арготичної і просторічної лексики видається вперше. Основним задумом запропонованої лексикографічної праці була спроба допомогти насамперед перекладачам французької художньої літератури з арготичним компонентом, українських перекладів якої мізерна частина. Словник став цінним помічником викладачам і студентам факультетів іноземних мов, фахівцям французької мови, культурологам, а також людям, які працюють у Франції у різних сферах повсякденної діяльності. Незнання українцем особливостей вживання розмовної лексики перешкоджають розумінню французького усного та писемного мовлення, яке адресують йому сучасна художня література, преса, телебачення, Інтернет і, звичайно, повсякденний побутовий дискурс. Доцент Андрій Білас поділився зі студентами основними етапами створення словників, в яких корелює творче з рутинним. Лектор вдячний кафедрі французької та іспанської філологій ЛНУ імені І. Франка за увагу до його лексикографічних здобутків та до прикладного застосування знань з французької розмовної мови.