Інформація про спеціальність 035.055 Філологія. Романські мови та літератури (переклад включно), перша – французька

035.055 Філологія. Романські мови та літератури (переклад включно), перша – французька /інформація про спеціальність/ На основі свідоцтва про повну загальну середню освіту (ПЗСО) Ви можете вступити на навчання на перший курс освітнього рівня бакалавра (перший освітній рівень, ОР бакалавра). Термін Читати далі