Наукова робота студентів

2018-2019 Н.Р. 

Тематика дипломних робіт

Тема дипломної роботи Виконавець Науковий керівник
Лексико- семантичні особливості художнього стилю Ж. П. Сартра (на матеріалі збірки «Сартра» Ковбас (Сем’янів) Діана Бігун Ольга Альбертівна
Мовно-стилістичні засоби відтворення національної ідентичності у франкомовних перекладах Т.Шевченка Бумба Віта Бігун Ольга Альбертівна
Лінгвостилістична організація та прагматичне функціонування франкомовного рекламного дискурсу

 

Годованець Уляна Бігун Ольга Альбертівна
Звукопис як явище лінгвопоетики у творчості Поля Верлена

 

Гопчак Юлія (заочне відділення) Бігун Ольга Альбертівна
Семантико-стилістичний потенціал сучасного політичного дискурсу (на матеріалі французької мови)

 

Качкалда Марія Ковбанюк Мар’яна Іванівна
Зоосемізми у сучасній французькій дитячій віршованій прозі (семантичний та етнокультурний аспекти)

 

Шиптур Роксолана Ковбанюк Мар’яна Іванівна
Роль та функції метафор у романі Ірен Немировськи «Непорозуміння»

 

Іванів Юлія Смушак Тетяна Володимирівна
Відтворення функціонального навантаження елементів розмовного компоненту в романах М.-Л. Аньєс

 

Семенченко Оксана Білас Андрій Андрійович
Відтворення мовно-структурної реалізації розмовного мовлення в українському перекладі прозового тексту (на матеріалі Ж.-М. Ґенассії «Клуб невиправних оптимістів») Судук Надія Білас Андрій Андрійович
Переклад французької образно маркованої лексики засобами української мови Микитюк Ольга (заочне відділення) Білас Андрій Андрійович

Тематика курсових робіт для студентів 4 курсу

Тема Виконавець Науковий керівник
Неологізми у сучасній французькій пресі Тимура Ольга Смушак Тетяна Володимирівна
Стилістичні функції колористичних метафор у новелі Гі де Мопассана «Claire de lune» Попова Валерія Луцик Наталія Миколаївна
Лексико-семантичні особливості політичних промов президента  Франції Емммануеля Макрона Собецька Юлія Ковбанюк Мар`яна Іванівна
Лексико-семантичні особливості колористичної палітри (на матеріалі статей зі сфери високої моди) Грабовецька Роксолана Ковбанюк Мар`яна Іванівна
Форми передачі чужого мовлення у французькому епістолярному романі (на матеріалі роману Е. Е. Шмітта «Оскар і Рожева Пані»)

 

Гавалешко Вікторія Бігун Ольга Альбертівна
Лексико-граматичні процеси фемінізації у сучасних публіцистичних текстах Коніщук Іванна Бігун Ольга Альбертівна
Емоційно-експресивні засоби у політичному дискурсі (на матеріалі промов Емануеля Макрона) Конєва Божена Бігун Ольга Альбертівна
Визначення лексико-граматичних  категорій питальних та відносних займенників у французькій мові Беженар Тетяна Бігун Ольга Альбертівна
Орфографічні особливості абревіатур у французькій періодиці (на матеріалі видань “Le Figaro”, “Le Monde”, “L’Express international”) Свирид Андріана Бігун Ольга Альбертівна
Лінгво-семантичні особливості функціонування лексеми «біо» у французькому екологічному дискурсі Цюцяк Ірина Бігун Ольга Альбертівна
Фонетичні, лексичні та граматичні параметри арготизмів у романі Марі Ндьяй «Trois femmes puissantes» Мудрик Наталія Бігун Ольга Альбертівна
Семантико-стилістичні форми вербальної агресії у політичному дискурсі (на матеріалі передвиборчих виступів Марі Лепен) Феценець Діана Бігун Ольга Альбертівна
Лінгвопрагматичний аспект сучасного франкомовного рекламного тексту Дудлій Софія Бігун Ольга Альбертівна

2017-2018 Н.Р. 

ТЕМАТИКА МАГІСТЕРСЬКИХ РОБІТ

Тема магістерської роботи

Прізвище та ім’я студента

Науковий керівник

1

 Лексико-граматичні особливості офіційно ділового стилю сучасної французької мови

Прунько Ірина
(6 курс)

 к.ф.н. Білас Андрій Андрійович

2

Реалізація молодіжного мовлення у сучасному французькому художньому тексті : лінгвостилістичний аспект

Магусєва Юлія
(6 курс)

к.ф.н. Білас Андрій Андрійович

 3

Вербалізація концепту «жінка» у французькому розмовному дискурсі

 Амброзяк Тетяна
(5 курс)
 к.ф.н. Білас Андрій Андрійович
 4  Оцінно-конотативне навантаження розмовних словоформ у французькому художньому тексті  Матвіїв Елеонора
(5 курс)
  к.ф.н. Білас Андрій Андрійович
5  Запозичення як засіб збагачення французької розмовної мови (на матеріалі мас-медійних текстів)  Овчар Христина
(5 курс)
 к.ф.н. Білас Андрій Андрійович
6  Стилістичні особливості імпресіоністичного наративу роману братів Ґонкурів “Madame Gervaisais”  Галіпчак Уляна
(5 курс)
  проф. Яцків Наталія Яремівна
7  Лексико-семантичні особливості гендерного дискурсу прози Анни Ґавальди  Буній Мар`яна
(5 курс)
 проф. Яцків Наталія Яремівна
8  Особливості синтаксичного конструювання тексту в романі Марі Ндьяй «Trois femmes puissantes»  Домнічева Вікторія
(5 курс)
 д.ф.н. Бігун Ольга Альбертівна
9  Семантико-стилістичні аспекти дискурсу речовізму в поезіях у прозі Стефана Малларме  Мойсюк Катерина
(5 курс)
 д.ф.н. Бігун Ольга Альбертівна
10  Структурно-семантичні особливості запозичень у сфері інформаційних технологій (на матеріалі французької мови)  Хриптун Марта
(5 курс)
 к.ф.н. Ковбанюк М.І.

Тематика курсових робіт з основної іноземної мови для студентів 4 курсу

Тема курсової роботи виконавець Науковий керівник
1. Вербалізація концепту “Майдан” у франкомовному медійному дискурсі (на основі подій в Україні) Качкалда Марія проф. Яцків Наталія Яремівна
2. Роль символів у формуванні метафорики роману Marc Levy «Sept jours pour une éternité » Капець Надія проф. Яцків Наталія Яремівна
3. Стилістичні функції колористичних метафор у новелі Гі де Мопассана «Claire de lune» Сем’янів Діана проф. Яцків Наталія Яремівна
4. Роль антономазії у формуванні постмодерних симулякрів роману Marc Levy « Sept jours pour une éternité » Шиптур Роксолана проф. Яцків Наталія Яремівна
5. Алітерація як явище лінгвопоетики (на матеріалі поезій Поля Верлена). Гопчак Юлія д.ф.н. Бігун Ольга Альбертівна
6. Зооморфні метафори у поезіях у прозі Стефана Малларме. Бумба Віта д.ф.н. Бігун Ольга Альбертівна
7. Колороніми у тропічній структурі поезій у прозі Шарля Бодлера. Бедзюк Діана д.ф.н. Бігун Ольга Альбертівна
8. Стилістичні прийоми вираження емоційності в політичному дискурсі (на матеріалі передвиборчих виступів Марі Лепен та Емануеля Макрона). Годованець Уляна д.ф.н. Бігун Ольга Альбертівна
9. Комунікативні стратегії і тактики у рекламних слоганах Загрійчук Анна д.ф.н. Бігун Ольга Альбертівна
10. Мовно-структурна реалізація розмовного мовлення персонажів французького літературного твору. Судук Надія к.ф.н. Білас Андрій Андрійович
11. Стилістична реалізація розмовного мовлення персонажу у французькій сучасній прозі. Данилюк Анастасія к.ф.н. Білас Андрій Андрійович
12.  Емоційно експресивна реалізація розмовного блоку французького прозового твору. Назарук Наталія к.ф.н. Білас Андрій Андрійович
13. Фамільяризми як компонент французького розмовного мовлення. Семенченко Оксана к.ф.н. Білас Андрій Андрійович
14.  Нормативність у контексті французької розмовної лексики. Брашко Олеся к.ф.н. Білас Андрій Андрійович
15. Метафорика розмовної лексики нелітературного французького дискурсу. Клюка Анастасія к.ф.н. Білас Андрій Андрійович
16.  Фразеологізми як компонент французького розмовного дискурсу. Облогіна Анастасія к.ф.н. Білас Андрій Андрійович
17. Особливості розмовної деномінації частин тіла у французькому дискурсі. Іванів Юлія к.ф.н. Білас Андрій Андрійович