Наукова робота викладачів

План науково-дослідної роботи кафедри французької філології на 2019 рік 

Наукова робота: 

1. Опублікувати статті:

1. Yatskiv N. The pluralism of the artist’s image as a search of an aesthetic motto in the Goncourt brothers’ novel “Manette Salomon”.

2. Bihun O. The Reconstruction of Christian Theodicy in Taras Shevchenko’s Poetry. Kyiv-Mohyla Humanities Journal.

3. Смушак Т.В. Лінгво-стилістичний аспект концепту самотності та відчуження у повісті Наталени Королевої ‘Без коріння’ та романі Ірен Немировськи ‘Вино самотності’.

4. Яцків Н.Я. Трансформація міфу про Пігмаліона у романі братів Ґонкурів ‘Манетта Саломон’ .

5. Бігун О. А. Автентичні тексти на практичних заняттях з французької мови як дидактичний компонент міжкультурної комунікації.

6. Бігун О.А. Французька як друга/третя іноземна мова в контексті мультилінгвальної компетентності студента-філолога.

7. Яцків Н. Я. Крах духовних та релігійних цінностей у романістиці братів Гонкурів.

8. Луцик Н.М. Типологія імпресіоністичного портрету в новелах Михайла Коцюбинського та Гі де Мопассана.

9. Білас А.А. Соціально-ідентифікаційна прагматика розмовних одиниць у художньому тексті.

10. Ковбанюк М.І. Семантико-прагматичні особливості темпоральної динаміки дискурсу.

11. Ковбанюк М. І. До питання функціонування французького герундія (на матеріалі роману М. Леві “Toutes ces choses qu’on ne s’est pas dites” та його українського перекладу).

12. Цюпа Л.В. Безеквівалентна лексика як джерело збагачення словникового складу французької мови в результаті імміграційних процесів ХХ століття.

13. Скарбек О.Г. Особливості відтворення займенникових дієслів в перекладі роману Гійома Мюссо ‘Поклик янгола’.

2. Опублікувати тези:

1. Цюпа Л.В. Лінгвокультурема кольору у французьких реаліях.

3. Взяти участь у звітній науковій конференції кафедр Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника та у інших вітчизняних та міжнародних конференціях.

 4. Виступити з доповідями на засіданнях науково-методичного семінару кафедри.