Навчальні дисципліни

Перший (бакалаврський)рівень вищої освіти:

 • Основна іноземна мова
 • Вступ курс другої іноземної мови (французька)
 • Друга іноземна мова (французька)
 • Вступ до романської філології
 • Методика викладання основної іноземної мови
 • Література країни, мова якої вивчається
 • Лексикологія
 • Практична фонетика
 • Практика перекладу
 • Практична граматика
 • Історія мови
 • Вступ до перекладознавства
 • Теоретична фонетика
 • Виробнича (педагогічна) практика
 • Курсова робота з основної іноземної мови

Дисципліни вільного вибору студента:

 • Країнознавство
 • Стилістика
 • Теоретична граматика
 • Переклад наукових та технічних текстів
 • Переклад ділових документів

Другий (магістерський )рівень вищої освіти:

 • Основна іноземна мова
 • Основи міжкультурної комунікації
 • Основи художнього перекладу
 • Сучасна література країни, мова якої вивчається
 • Сучасні лінгвістичні теорії
 • Загальнотеоретичний курс другої іноземної  мови
 • Практика усного / письмового перекладу
 • Науково-педагогічна практика
 • Курсова робота (друга іноземна мова)
 • Дипломна робота

Дисципліни вільного вибору студента:

 • Друга іноземна мова
 • Країнознавство другої іноземної мови