Навчально-методичні матеріали

Навчально-методичні посібники:

 1. Білас А.А. Навчальна перекладацька практика: Методичні рекомендації для студентів (Спеціальність 035 Філологія. Спеціалізація 035.055 Романські мови і літератури (переклад включно), перша французька. Івано-Франківськ: НВ-Копі, 2019. 32 с.
 2. Скарбек О.Г., Цюпа Л.В., Яцків Н.Я. Французька мова: навчальний посібник для початківців = Manuel de français: niveau débutant / [ О.Г.Скарбек, Л.В.Цюпа, Н.Я. Яцків] ; за заг. ред. Н.Яцків. Вид. друге доповнене. Івано-Франківськ: Симфонія форте, 2019. 356 С.
 3. Сучасні дослідження з лінгвістики, літературознавства і міжкультурної комунікації (ELLIC 2017) : Матеріали ІV Міжнародної наукової конференції / відп. ред. Н.Я. Яцків ; Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ: Видавець Кушнір Г.М., 2017. – 296 с.
 4. Бігун О. А. Методичні рекомендації до практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Література країни, мова якої вивчається (від початків до сьогодення)» / О. А. Бігун. – Івано-Франківськ, “ІНІН”, 2017. – 72 с.
 5. Бігун О. А. Курс лекцій із навчальної дисципліни «Література країни, мова якої вивчається (ХІХ – початок ХХ ст.)» / О. А. Бігун. – Івано-Франківськ, “ІНІН”, 2017. – 92 с.
 6. Цюпа Л.В., Скарбек О.Г. Le français avec «Le Petit Prince». Навчально-методичний посібник для розвитку навичок читання художнього твору для студентів ІІ курсу спеціальності “Французька мова та література” та для студентів ІІІ курсу спеціальності “Англійська мова та література” факультету іноземних мов / Л.В.Цюпа, О.Г.Скарбек – Івано-Франківськ: Симфонія форте, 2016. – 100 с.
 7. Сучасні дослідження з лінгвістики, літературознавства і міжкультурної комунікації (ELLIC 2015) : Матеріали ІІ Міжнародної наукової конференції / відп. ред. Н.Я. Яцків ; Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ: Видавець Кушнір Г.М., 2015. – 426с.
 8. Французька мова : навчальний посібник для початківців = Manuel de français: niveau débutant / [О.Г.Скарбек, Л.В.Цюпа, Н.Я.Яцків] ; за заг. ред. Н.Яцків. – Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2014. – 316 с.
 9. Гаупт Т.П., Яцків Н.Я. Навчально-практичний посібник з аудіювання французької мови “Espace audition : textes français et devoirs” / Т.П.Гаупт, Н.Я.Яцків. – Івано-Франківськ: Симфонія форте, 2014. – 216 с.
 10. Література. Час. Постаті. Літературознавчі статті, спогади, матеріали до бібліографії на вшанування пам’яті Володимира Матвіїшина / упоряд. Н.Яцків. – Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2013. – 616 с.
 11.  Крук З.М., Шкурашівська Л.М. Збірник лексичних вправ з французької мови (для студентів І-ІІІ курсів факультету іноземних мов спеціальності “Французька мова та література”) / З.М.Крук, Л.М.Шкурашівська. – Івано-Франківськ: Симфонія форте, 2013. – 44 с.
 12. Гаупт Т.П., Яцків Н.Я. Збірник граматичних вправ з французької мови / Т.П.Гаупт, Н.Я.Яцків. – Івано-Франківськ: Фоліант, 2012. – 80 с.
 13. Крук З.М., Шкурашівська Л.М. Навчально-методичний посібник для розвитку навичок комунікативного мовлення з розмовної теми “Paris et ses curiosités” для студентів І-ІІІ курсів французького відділення). – Івано-Франківськ: Симфонія форте, 2012. – 64 с.
 14. Білас А. Travaillons avec la presse: навчальний посібник. – Івано-Франківськ: Тіповіт, 2012. – 283 с.
 15. Цюпа Л.В., Скарбек О.Г. Навчально-методичний посібник для розвитку навичок читання художнього твору (Elsa Triolet “Roses à crédit”) для студентів ІІ курсу спеціальності “Французька мова та література” та ІІІ курсу спеціальності “Англійська мова та література” факультету іноземних мов. – Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2012. – 172 с.
 16. Воронько Г.М., Луцик Н.М. Навчально-методичний посібник для розвитку навичок читання художнього твору (“Cosette” d’après Victor Hugo) для студентів І-ІІІ курсів факультету іноземних мов спеціальності “Французька мова та література”. – Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2012. – 56 с.
 17. Цюпа Л.В., Скарбек О.Г. Посібник з лінгвокраїнознавства “Le français dans le monde. La Francophonie”. – Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2011. – 164 с.
 18. Гаупт Т.П., Яцків Н.Я. Навчально-методичний посібник з аудіювання французької мови / Т.П.Гаупт, Н.Я.Яцків. – Івано-Франківськ: Фоліант, 2011. – 180 с.
 19. Скарбек О.Г., Цюпа Л.В. Збірник граматичних вправ з французької мови. – Івано-Франківськ: Симфонія форте, 2010. – 96 с.
 20. Гаупт Т.П., Яцків Н.Я. Збірник диктантів з французької мови. – Івано-Франківськ: Симфонія форте, 2010. – 88 с.
 21. Словник французької арготичної і просторічної лексики / укладач Андрій Білас. – Івано-Франківськ : Видавець Третяк І.Я., 2010. – 176 с.
 22. Гаупт Т.П., Яцків Н.Я. Методичні рекомендації до написання кваліфікаційних робіт з французької мови. – Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2009. – 64 с.
 23. Гаупт Т.П., Яцків Н.Я. Найуживаніші французькі фразеологізми (з поясненнями та вправами): [Навчально-методичний посібник для студентів III-IV курсів факультету іноземних мов спеціальності “Французька мова та література”] – Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2009. – 132 с.
 24. Скарбек О.Г., Цюпа Л.В. Посібник з лінгвокраїнознавства “Autour du français. Régions. Parlers régionaux”. – Івано-Франківськ: Симфонія форте, 2008. – 112 с.
 25. Яцків Н.Я., Могила Л.М. Навчально-методичний посібник для розвитку навичок комунікативного мовлення з розмовної теми «Les arts». – Івано-Франківськ: Симфонія форте, 2006 – 107 с.
 26. Назарук Г.М. Збірник вправ з практичної граматики до теми “Артикль”. – Івано-Франківськ: Симфонія форте, 2007. – 56 с.
 27. Назарук Г.М. Навчально-методичний посібник для розвитку навичок комунікативного мовлення з розмовної теми “Fêtes en France”. – Івано-Франківськ: Симфонія форте, 2006. – 68 с.
 28. Могила Л.М., Яцків Н.Я. Навчально-методичний посібник для розвитку навичок комунікативного мовлення з розмовної теми L’homme et la santé” – Івано-Франківськ: Симфонія форте, 2007. – 72с.
 29. Могила Л.М., Яцків Н.Я. Мистецтво Франції. – Івано-Франківськ: Гостинець, 2007. – 107с.
 30. Могила Л.М., Крук З.М. Навчально-методичний посібник для розвитку навичок комунікативного мовлення з розмовної теми “Voyage. Transports”. – Івано-Франківськ: Симфонія форте, 2006. – 64 с.
 31. Матвиишин В.Г. Французский язык для студентов медицинских вузов: Учебник / В.Г. Матвиишин. – 3-е изд., перераб. – М.: Высш. шк., 2007. – 407 с.: ил.
 32. Матвіїшин В.Г., Девдюк І.В., Яцків Н.Я. Французька школа компаративістики: становлення, сучасні проблеми // Літературознавча компаративістика. Навчальний посібник / Ред. Р.Т. Гром’як – Тернопіль: Редакційно-видавничий відділ ТДПУ, 2002. – 82 с.
 33. Матвіїшин В.Г. Французька мова як друга спеціальність. Підручник для студентів університетів та факультетів іноземних мов. – Івано-Франківськ: Гостинець, 2005. – 301 с.
 34. Гаупт Т.П., Яцків Н.Я. Навчально-методичний посібник “1000 ситуацій французькою мовою”. – Івано-Франківськ: Нова зоря, 2007. – 79 с.
 35. Гаупт Т.П., Яцків Н.Я. Навчально-методичний посібник для розвитку навичок комунікативного мовлення з розмовної теми “L’homme et la nature”. – Івано-Франківськ: Гостинець, 2004. – 60 с.
 36. Гаупт Т.П., Тронь О.А., Шацька Г.М. Методичні рекомендації абітурієнтам факультету іноземних мов, що вступають на спеціальності “Англійська мова і література”, “Німецька мова і література”, “Французька мова і література”, “Китайська мова і література”. – Івано-Франківськ: Видавничо-дизайнерський відділ ЦІТ, 2006. – 68 с.
 37. Гаупт Т.П. Навчально-методичний посібник “Вправи з практичної граматики французької мови (до теми “Займенник”)”. – Івано-Франківськ: Гостинець, 2004. – 62 с.
 38. Гаупт Т.П., Яцків Н.Я. Навчально-методичний посібник для розвитку навичок комунікативного мовлення з розмовної теми “Les repas”. – Івано-Франківськ: Гостинець, 2004. – 62 с.
 39. Гаупт Т.П. Навчально-методичний посібник для розвитку навичок читання оригінального художнього твору (за матеріалами роману Антуана де Сент-Екзюпері “Планета людей”).– Івано-Франківськ: Місто НВ, 2004. – 52 с.
 40. Білас А.А. Програма та методичні рекомендації з організації виробничої (педагогічної) практики студентів (спеціальність “Французька мова та література”).- Івано-Франківськ: Н/З-Копі, 2007. – 36с.
 41. Білас А.А. Пунктуація французької мови: Навчально-методичний посібник. – Івано-Франківськ: Галицька академія, 2006. – 80 с.
 42. Білас А.А., Блага Н.І., Гаупт Т.П., Могила Л.М., Назарук Г.М. Збірник тестів для абітурієнтів, які поступають на спеціальність “ Французька мова і література “. – Івано-Франківськ: Плай, 2005.  –  148 с.