Крук Зоряна Миколаївна

асистент

 

Персональна інформаціяОсновні публікаціїДіяльністьКонтакти

Посада:асистент кафедри французької філології

Освіта:  1999-2004: Київський національний лінгвістичний університет, кваліфікація “Філолога, викладача французької та англійської мов і зарубіжної літератури”.

Стажування:
2018: Методичне стажуванне для викладачів французької мови Université d’été  Tchernivtsi, організованому Чернівецьким національним університетом з одного боку, асоціацією Echanges Lorraine Ukraine (ELU) та Посольством Франції з іншого боку.

Професійний досвід:
2004-2005 роки викладач Івано-Франківського філіалу Київського відкритого міжнародного університету розвитку людини.
З 2005 року працює на кафедрі французької філології Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

Наукові інтереси: лінгвокультурологічний та компаративний аспекти вивчення французької мови та літератури.

Публікації: автор 6 наукових та навчально-методичих публікацій.

Участь у конференціях: участь у Всеукраїнських і Міжнародних науково- практичних конференціях, зокрема: VIІ Міжнародної науково-методичної конференції (Харків, 2014), ІV Всеукраїнської наукової конференції романістів (Дніпропетровськ, 2013).

Володіння мовами: українська (вільно), французька (вільно), англійська (вільно), російська (вільно).

Додаткова інформація:
Член громадської організації Парі-ІФ.

  1. Крук З.М. Кореляція дейктичних функцій дієслівних форм і темпоральної лексики у французькій мові. Zbior raportow naukowych. „Pytania. Odpowiedzi. Hipotezy: nauka XXI stulecie”. – Warszawa:Wydawca: Sp. z o.o. „Diamond trading tour”, 2014. Str. 64-70.
  2. Крук З.М. Аналітичні засоби вираження аспектуальності темпоральних форм французької мови. Матеріали VIІ Міжнародної науково-методичної конференції „Методичні та психолого-педагогічні проблеми викладання іноземних мов на сучасному етапі”. Харків, 2014. С. 123-125.
  3. Крук З.М. Категорія часу у французькій мовній картині світу. Структурно-семантичні і когнітивно-дискурсивні парадигми сучасного романського мовознавства: матеріали ІV Всеукраїнської наукової конференції романістів. Дніпропетровськ: Інновація, 2013. С.127–129.

 Навчально-методичні посібники:

  1. Крук З.М., Могила Л.М. Навчально-методичний посібник для розвитку навичок комунікативного мовлення з розмовної теми “Voyage. Transports.” Івано-Франківськ: Симфонія форте, 2006. С. 64.
  2. Крук З.М., Шкурашівська Л.М. Навчально-методичний посібник для розвитку навичок комунікативного мовлення з розмовної теми “Paris et ses curiosités”. Івано-Франківськ: Симфонія форте, 2012. С. 64.
  3. Крук З.М., Шкурашівська Л.М. Збірник лексичних вправ з французької мови. Івано-Франківськ: Симфонія форте, 2013. С. 54.

Лексикологія, основна іноземна мова(французька), друга іноземна мова (французька), третя іноземна мова (французька).

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

вул. Шевченка 57 / 807

тел. 80342 59-60-81

E-mail kruk@pnu.edu.ua