Білас Андрій Андрійович

кандидат філологічних наук

доцент

 

Персональна інформаціяОсновні публікаціїДіяльністьКонтакти

Посада: доцент кафедри французької філології

Освіта:

1984-1991: Дрогобицький державний педагогічний інститий імені Івана Франка, факультет іноземних мов, спеціальність «Французька та англійська мови»

2007: кандидат філологічних наук (спеціальність 10.02.16 – перекладознавство)

2010: доцент

Професійний досвід:

З 2002 року: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, доцент кафедри французької філології

Стажування:

1996: Інститут французької мови (Монпельє, Франція)

2013: Альянс Франсез (Париж, Франція)

 Інша діяльність:

2019: Екзаменатор міжнародних екзаменів з французької мови DELF-DALF

2010-2018: журі ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з французької мови в Івано-Франківській області

2013, 2018: голова журі обласного туру Всеукраїнського конкурсу «Учитель року», номінація «Французька мова».

2018: журі IV етапу журі Всеукраїнської студентської олімпіади з французької мови.

2018, 2019: журі IVетапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з французької мови.

2016-2019: журі IІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів МАН України з французької мови в Івано-Франківській області.

2010-2019: експерт підручників з французької мови для закладів загальної середньої освіти.

 Перекладацька діяльність:

2013: Есс Тьєррі. Демон. Роман /Пер. з фр. А.А. Білас. Івано-Франківськ: Тіповіт, 352 с.

2017: Дідьєлоран Ж.-П. Читець у ранковому експресі / Жан-Поль Дідьєлоран ; пер. з фр. А. Біласа. Харків: Віват, 208 с.

Наукові інтереси: перекладознавство, соціолінгвістика, соціальна діалектологія, аргологія, міжкультурна комунікація, переклад соціолектів, краєзнавство.

2018

 1. Bilas Andriy. Les Mots des jeunes en France et en Ukraine : aspect contrastif. Argotica, 1(6), 2017. pp.135-148. (Index Copernicus)
 2. Bilas Andriy. The adaptive strategy in rendering the socio-communicative features of French colloquial lexemes in the Ukrainian translation of G. Musso’s novel “Call from an Angel”// Science and Education a New Dimension. Philology, VІ(52), Issue: 177, 2018, pp.7-11. (Index Copernicus, Global Impact Factor (GIF), Scientific Journal Impact Factor (SJIF), Directory of Research Journal Indexing (DRJI), ISI Impact Factor)
 3. Bilas Andriy. La standardisation du français familier comme problème de la traduction dans « Les Gens » de P. Labro // Current Issues of Social Studies and History of Medecine, Philological sciences, 3(19), 2018, pp. 39-43. (Journals Impact Factor (JIF), Index Copernicus, Infobase Index (IBI), Scientific Indexing Services, eLibrary, OAJI, Scientific Journal Impact Factor (SJIF), Information Matrix for the Analysis of Journals (MIAR), International Innovative Journal Impact Factor (IIJIF), Science Research Journal Impact Factor (SRJIF))
 4. Білас Андрій. Спротив на Товмаччині (1945р.): документування хроніки подій // матеріали VII наукової краєзнавчої конференції «Покуття – колиска українського національного державотворення», м. Тисмениця, 14 вересня 2018 р./ за наукової редакції І.Федоришина та А.Королька. Тисмениця; Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 2018. С.162-170.

2017

 1. Білас А. А. Українське розмовне мовлення як корпус перекладацьких відповідників // Мова і культура (Науковий журнал). – К. : Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2017. – Вип. 20. – Т. III (188. – С.168-175. (фахове)
 2. Bilas Andriy. The rendering of structural and paradigmatic features of colloquial lexemes in the Ukrainian translation of “The Elementary Particles” by Michel Houellebecq // Science and Education a New Dimension. Philology, V(31), Issue: 118, 2017, pp.16-20. (індекс Копернікус)
 3. Білас Андрій. // Сучасні дослідження з лінгвістики, літературознавства і міжкультурної комунікації (ELLIC 2017): Матеріали V Міжнародної наукової конференції. – Івано-Франківськ: Видавець Кушнір Г.М., 2017. – С. 216–219.
 4. Білас Андрій. Перспективи досліджень туристично-рекреаційних зон на Тлумаччині як частини Покутського краю // Покуття – край звитяг і боротьби. Матеріали науково-теоретичної конференції, м. Снятин, 17 вересня 2016. / за науковою редакцією А. Королька. – Снятин; Чернівці: Друк Арт, 2017. С. 248-255.

2016

 1. Білас А. А. Соціально ідентифікаційна прагматика розмовних одиниць у художньому тексті // Мова і культура (Науковий журнал). – К. : Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2016. – Вип. 18. – Т. IV (179). – С.95-102.
 2. Білас А. А. Мова і культура. (Науковий журнал). – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2016. – Вип. 19. – Т. I (181). – С.187-194.
 3. Білас Андрій. Соціально-ідентифікаційна реалізація молодіжного мовлення у сучасному французькому художньому творі // Сучасні дослідження з лінгвістики, літературознавства і міжкультурної комунікації (ELLIC 2016) : матеріали ІІІ Міжнародної наукової конференції / відп. ред. Я.Т.Билиця, О.Я.Остапович: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківьк: ТОВ”ВГЦ “Просвіта”, 2016. – С. 350-354.

2015

 1. Білас А. А. Адекватність відтворення розмовно-силенційного функціонування трьох крапок в українському перекладі роману П. Модіано “Неділі в серпні” [Електронний ресурс] / А. А. Білас // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Філологічні науки. – 2014. – Вип. 4 (76). – С.160-165. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/VZhDU_2014_4_33.pdf. ФАХ
 2. Білас Андрій. До перекладацької методики Григорія Кочура: відтворення розмовно маркованого компонента художнього тексту засобами цільової мови // Іноземна філологія. – Вип. 127. – Ч. 2. – 2014. – С. 98–103. ФАХ
 3. Andriy Bilas. Communicative features of the Colloquial interrogative sentences in the source and target fiction text // Japanese Educational and Scientific Review, 2015, No.1. (9) (January-June). Volume XI. “Tokyo University Press”, 2015. – P. 547-552.
 4. Білас А. А. Елізійність розмовного мовлення як перекладознавча проблема (на матеріалі роману Ф. Ген «Завтра кайф») // Мова і культура (Науковий журнал). – К. : Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2014. – Вип. 17. – Т. ІV (172). – С. 299-306. ФАХ
 5. Білас А. А. Відтворення прагматичних особливостей розмовного компоненту сучасного французького художнього дискурсу / А. А. Білас. // Наукові записки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя. Філологічні науки: Науковий журнал. Кн. 2 / Відп. ред. Г. В. Самойленко. – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2015. – С .13-18. ФАХ
 6. Білас Андрій. Емотивність розмовно-фамільярних питальних висловлень в оригіналі та перекладі (на матеріалі роману А. Жіда «Фальшивомонетники» / Андрій Білас // Наукові записки [Текст] / [редкол. : О. Семенюк (відп. ред.) та ін.]. – Кіровоград : КДПУ. – Вип. 136. – 2015. – С. 43-48. ФАХ
 7. Білас Андрій. Соціально-ідентифікаційна реалізація молодіжного мовлення у сучасному французькому художньому творі // Сучасні дослідження з лінгвістики, літературознавства і міжкультурної комунікації (ELLIC 2015) : матеріали ІІ Міжнародної наукової конференції / відп. ред. Н.Я.Яцків ; Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ: Видавець Кушнір Г.М., 2015. – С. 184-187.

 

Основи художнього перекладу, вступ до перекладознавства, методика викладання основної іноземної мови, переклад наукових і технічних текстів, основна іноземна мова, друга іноземна мова

Адреса: 
кафедра французької філології
вул. Шевченка, 57, кімн. 805
м. Івано-Франківськ, 76018

тел.: (+380342) 59-60-81,

+380957040089

e-mail: bilas_andriy@ukr.net

andriy.bilas@pnu.edu.ua  

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника