Olha Bihun

Doctor of Philology, Associate Professor,

Head of French Philology Department

 SCOPUS

 Web of Science

 ORCID

Google Academia

 

ProfilePublicationsCourses Taught Contacts

Position:Head of French Philology Department

Scientific degreeDoctor of Philology

Academic status:  Associate Professor

Education:

Olha Bihun studied French Philology and Literature at the Faculty of Romance-Germanic Philology of Yurii Fedkovych Chernivtsi National University (1992 – 1998 years). Qualification “Philologist, lecturer of French Language and Literature, English teacher”.

2005-2008 – the post-graduate at Vasyl Stefanyk Precarpathian National University.

In 2009 she defended the candidate thesis, specialty 10.01.05 – Comparative Literature (Ternopil Volodymyr Hnatiuk National Pedagogical University).

2012-2015 – doctoral studies at Taras Shevchenko National University of Kyiv.

In 2015 she defended her doctoral thesis, specialties 10.01.05 – Comparative Literature, 10.01.01 – Ukrainian Literature (Taras Shevchenko National University of Kyiv).

Internship:

14 –20 September 2017 р. (108 hours) the scientist had the internship “Innovative educational technologies: experience of the European Union and its implementation in the training of philologists” at Lublin Science and Technology Park (Lublin, Poland).

25 March – 5 April 2019 р. (180 hours) the scientist had the internship “Philological education as an integral part of the education system of Ukraine and EU countries” at Kuyavian-Pomeranian School (Wloclawek, Poland).

Professional experience:

Since 2018 – Head of French Philology Department at Vasyl Stefanyk Precarpathian National University;

2016-2018 – Associate Professor of French Philology Department at Vasyl Stefanyk Precarpathian National University;

2015-2016 – Lecturer of French Philology Department at Vasyl Stefanyk Precarpathian National University;

2011-2012 – Lecturer of Philology and Method of Primary Education Department at Vasyl Stefanyk Precarpathian National University;

2009-2011 – Associate Professor of Foreign Languages Department at King Danylo University;

2008-2009 – Instructor of World Literature and French Philology Department at Vasyl Stefanyk Precarpathian National University;

1998-2008 – Teacher of French and English Languages at Gymnasium №2.

Scientific interests: comparative literature, French literature, methods of French language teaching. She is co-editor of journals “Journal of Vasyl Stefanyk Precarpathian National University” and “Bulletin of Precarpathian University. Philology”. She served on the Dissertation Committee К 20.051.13 for PhD degree programs in Vasyl Stefanyk Precarpathian National University.

Olha Bihun is the author of many scientific papers in the journals included in the list of scientific professional publications of Ukraine (Category “Б”) and foreign journals included in the list of e.g.SCOPUSandWebofScience

 1. Bihun OFrench as a Second/Third Foreign Language in the Context of Multilingual Competence of Philology Students / O. Bihun // Science and Education. – Issue 4. – 2017. – PP. 81–86. фах. Web of Science;
 2. Bihun O. The Reconstruction of Christian Theodicy in Taras Shevchenko’s Poetry. Kyiv-Mohyla Humanities Journal. 2019. № PP. 161-176. Web of Science
 3. Bigun O. Taras Shevchenko’s Christian cordocentrism. Przegląd Wschodnioeuropejski. 2020. Т.11/1. S. 241-250. DOI: https:/doi.org/10.31648/pw.5479 Scopus

Supervision:

The scientific supervisor of students’ course papers and master theses; the tutor of the scientific interest group “Actual problems of literature studies”.

2023

 1. Бігун О. Гендерна репрезентація художньої деталі у романі Франсуази Саган “Bonjour tristesse”. Folium. 2023. No. 1. Pp. 5-11. DOI: https://doi.org/10.32782/folium/2023.1.1
 2. Bigun O. Christian archetypes in Taras Shevchenko’s writings and paintings. Przegląd Wschodnioeuropejski. 2023. T. 4(1), 191–201. https://doi.org/10.31648/pw.9031
 3. Бігун О. Художнє моделювання жіночого світу в романі “Bonjour tristesse” Франсуази Саган. Традиції і сучасність романістики: 125 років кафедри французької філології: збірник тез Всеукраїнської наукової конференції (Львів, 11–12 листопада 2022 р.). Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2023. С. 24-29.

2022

 1. Bigun O., Yatskiv N. Authentic materials in French language learning as a practice of intercultural communication. Philological Treatises. 2022. Vol. 14, No. 1. Pp. 7-15. фах. (категорія Б) https://tractatus.sumdu.edu.ua/index.php/journal/article/view/1016
 2. Бігун О., Воронько Г., Фенюк Л. Фонетичні навички сучасної французької мови як складова комунікативної компетентності здобувачів вищої освіти. Філологічні трактати. 2022. Т. 14, №2. С.7-15. фах. (категорія Б) https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream-download/123456789/90282/1/Bigun_Ftrk_2_2022.pdf
 3. Бігун О., Равлюк Р. Особливості поетики сучасного історичного роману (на матеріалі роману Хіларі Мантелл «Wolf Hall»). III CISP Conference “Globalization of Scientific Knowledge: International Cooperation and Integration of Science”: матеріали III Міжнародної науково-практичної конференції (17.06.2022, Вінниця, UKR – Відень, AUT). Вінниця, 2022. С.312-314. URL: https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/grail-of-science/issue/view/17.06.2022

2021

 1. Бігун О. Генологічні моделі оповіді в поезіях у прозі Поля Верлена. Вісник МДУ. Серія: Філологія. 2021. Вип. 25. С. 14-22. фах., (категорія Б)

2020

 1. Bigun O. Taras Shevchenko’s Christian cordocentrism. Przegląd Wschodnioeuropejski. 2020. Т.11/1. S. 241-250. DOI: https:/doi.org/10.31648/pw.5479 Scopus
 2. Бігун О. А. Методичні рекомендації для написання курсової роботи з основної іноземної мови (французької) : методичний посібник. Івано-Франківськ: «Симфонія форте», 2020. 44 с.

2019

 1. Bihun O. The Reconstruction of Christian Theodicy in Taras Shevchenko’s Poetry. Kyiv-Mohyla Humanities Journal. 2019. № PP. 161-176. Web of Science
 2. Бігун О. Imago Urbis: Париж у поезіях у прозі Поля Верлена. Султанівські читання. 2019. Вип. VIII. Івано-Франківськ: «Симфонія форте», 2019. С.93-102.
 3.  Бігун О. Лицарі святиє: реконструкція образу воїнства Христового у творчості Тараса Шевченка. Окриленість Словом: зб. наук. праць на пошану проф. Степана Хороба / відп. ред. Р. Піхманець. Івано-Франківськ: Місто НВ, 2019. С.466-472.
 4.  Бігун О. Літературно-критичне рондо Оксани Гальчук. Золота пектораль. 2019.№7. URL: https://zolotapektoral.te.ua/літературно-критичне-рондо-оксани-га/ Рец. на кн. Галчук О. Тексти по колу: пізнати Себе в Іншому: монографія. Київ: «Центр учбової літератури», 2019. 286 с.
 5. Бігун О. А. Автентичні тексти на практичних заняттях з французької мови як дидактичний компонент міжкультурної комунікації: Scientific and pedagogic internship “Philological education as a component of the education system in Ukraine and EU countries”, Wloclawec, Poland, 25 March–5 April, 2019. Wloclawec: Cuiavian University in Wloclawec, 2019. C.18–20.
 6. Бігун О. А. Використання автентичних матеріалів на заняттях з французької мови у закладах вищої освіти: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Викладання іноземних мов в Україні та за її межами: досвід і виклики», Івано-Франківськ, Україна, 21-22 березня, 2019. Івано-Франківськ: «НАІР», 2019. С.24–27.

2018

 1.  Бігун О. А. «Свій/Чужий»: семантичні моделі міста і села в поезії Тараса Шевченка. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія. 2018. Вип. 33. Т.1. С. 13-15. фах. (Index Copernicus);
 2. Бігун О. А. “Соборність” у творах Тарса Шевченка: рецепція канону. “Візантійщина”: візантійський цивілізаційний спадок у Центрально -Східній Європі / За ред. А.Домановського, О.Файди. Харків: Майдан, 2018. С.27-39.

2017

 1. Bihun OFrench as a Second/Third Foreign Language in the Context of Multilingual Competence of Philology Students / O. Bihun // Science and Education. – Issue 4. – 2017. – PP. 81–86. фах. (Web of Science);
 2. Бігун О. А. Дискурс речовізму в «паризькому тексті» Поля Верлена / О. А. Бігун // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія: [зб. наук. праць / Гол. ред.: Ступак І. В.]. – Одеса: МГУ, 2017. – Вип. 27. Т.1. – С. 76-79. фах. (Index Copernicus);
 3. Бігун О. А. Фразеологія у поезіях у прозі Шарля Бодлера / О. А. Бігун // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія: [зб. наук. праць / Гол. ред.: Ступак І. В.]. – Одеса: МГУ, 2017. – Вип. 29. Т.2. – С.22-24. фах. (Index Copernicus);
 4. Бігун О. Семантико-стилістична організація поезій у прозі Поля Верлена (на матеріалі збірки «Спогади вдівця») / О. Бігун // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. Сухомлинського. Філологічні науки (літературознавство): [зб. наук. праць / Гол. ред.: О. Філатова]. – Миколаїв: МНУ імені В. Сухомлинського, 2017. – Вип. 1(19). – С.41–46. фах.;
 5. Бігун О. Французька мова в контексті мультилінгвальної полікультурної освіти / О. Бігун // Сучасні дослідження з лінгвістики, літературознавства і міжкультурної комунікації: [Матеріали ІV Міжнародної наукової конференції ELLIC 2017]. – Івано-Франківськ: Видавець Кушнір Г. М., 2017. – С.245–251.
 6. Бігун О. Образ Парижа в прозі Поля Верлена / О. Бігун // Contemporary Issues in Philological Sciences: Experience of Scholars and Educationalists of Poland and Ukraine: [International Research and Practice Conference, April 28-29, 2017]. – Lublin: Lublin Science and Technology Park S. A., 2017. – PP. 142–146. іноземне видання;
 7. Бігун О. Перспективи мультилінгвальної освіти у ВНЗ України / О. А. Бігун // Innovative educational technologies: experience of the European Union and its introduction into the process of training philologists: [Scientific pedagogical internship, August 14-20, 2017]. – Lublin: Lublin Science and Technology Park S. A., 2017. – PP. 20-24. іноземне видання;
 8. Бігун О. А. Курс лекцій із навчальної дисципліни «Література країни, мова якої вивчається (ХІХ – початок ХХ ст.)»: [навчально-методичний посібник] / О. А. Бігун. – Івано-Франківськ, “ІНІН”, 2017. – 92 с.
 9. Бігун О. А. Методичні рекомендації до практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Література країни, мова якої вивчається (від початків до сьогодення)»: [навчально-методичний посібник] / О. А. Бігун. – Івано-Франківськ, “ІНІН”, 2017. – 72 с.

2016

 1. Bigun O. The Psalms in French and Ukrainian Literatures: Versions by Clément Marot and Taras Shevchenko / O. Bigun // Journal of Vasyl Stefanyk Precarpathian National University. – Vol. 3. №4. – 2016. – PP. 76 – 83. (Index Copernicus);
 2. БігунО. «Гаспар із пітьми» Алоізіуса Бертрана: до витоків жанру поезії в прозі у французькій літературі / О. Бігун // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. Сухомлинського: [зб. наук. праць]. – Миколаїв: МНУ імені В. Сухомлинського, 2016. – Вип. 2(18). – С.34–38. фах.;
 3. Бігун О. Візантійська духовна традиція у творчості Тараса Шевченка: художньо-смислові акценти / О. Бігун // Щорічний науковий збірник Шостої міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції з україністики  “Діалог мов – діалог культур / Під ред. О. Новікової, Петера Гількеса, Ульріха Шваєра. – München: readbox unipress –readbox publishing gmbh Open Publishing LMU, 2016. – РР. 15–21. (іноземне видання);
 4.  Бігун О. А. Екзегетика «соборності» у творах Тараса Шевченка  / О. А. Бігун // Прикарпатський вісник НТШ. Серія: Слово. (Науковий журнал). – Івано-Франківськ: Плай, 2016. – № 2 (34). – С. 272–276. фах.;

2015

 1. Тарас Шевченко: погляд з третього тисячоліття: [кол. монографія / за ред. Степана Хороба / Вид. серія кафедри україністики Варшавського ун-ту та Прикарпатського нац. ун-ту ім. В. Стефаника]. – Івано-Франківськ: НАІР, 2015. – 492 с.;
 2.  Бігун О. Псалмодія Тараса Шевченка в компаративних студіях / О. Бігун // Studia Ucrainica Varsoviensia (3). – Warszawa, 2015. – PP. 237–249. (іноземне видання) Index Copernicus;
 3. Бігун О. Суспільний ідеал Тараса Шевченка: парадигма Заповіту / О. Бігун // Шевченкознавчі студії: [зб. наук. праць / ред. кол.: Г. Ф. Семенюк (голова) та ін.]. – К.: ВПЦ “Київський університет”, 2015. – Вип. 18. – С. 42-49. фах.;
 4. Бігун О. Переклади Біблії та їх рецепція у творах Тараса Шевченка / О. Бігун // Studia Ukrainica Poznaniensia. – Zeszyt ІІІ. – Poznań, 2015. – C. 25–31. (іноземне видання) Index Copernicus ;
 5. Bigun O. L’oeuvre de Taras Chevtchenko et Adam Mitskevitch comme un phénomène de dialogue des cultures / A. Astafiev, O. Bigun // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: літературознавство / за ред. д. ф. н. Ткачука М. П. – Тернопіль: ТНПУ, 2015. – Вип. 42. – С. 218–227. фах.;

                                                          

                                                          2014-2006

 1. Бигун О. А. Образ монастыря в поэзии Тараса Шевченко: рецепция и типология древнерусской агиографической традиции / О. А. Бигун // Концептуальные проблемы литературы: художественная когнитивность: [тематический сборник / Ред кол.: А. В. Кузнецова (научный редактор) и др.].  – Ростов-на-Дону: Академцентр, 2014. –Вып. 7. – С. 37-44. фах.;
 2. Бігун О. Генеза та еволюція християнського дидактизму у творчості Тараса Шевченка / О. Бігун // Тарас Шевченко в новітніх парадигмах наукового знання: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (Хмельницький, 20-21 лютого 2014 р.) / М-во освіти і науки України, Хмельн. гум.-пед. академія. – Хмельницький: ФОП Цюпак А. А., 2014. – С. 14-23.
 3. Бігун О. Християнський месіанізм: Тарас Шевченко і Кирило-Мефодіївське братство / О. Бігун // Шевченкознавчі студії: [зб. наук. праць / ред. кол.: Г. Ф. Семенюк (голова) та ін.]. – Вип. 18. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2014. – С. 3–9. фах.;
 4. Бігун О. Візантійська концепція святості у творах Тараса Шевченка / О. Бігун // Вісник Львівського університету. Серія філологічна: [зб. наук. праць / ред. кол.: Т. Салига (голова) та ін.]. – Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2014. – Вип. 60. Ч. 2. – С. 59-66. фах.;
 5. Бігун О. А. Образ воїнства Христового в поезії Тараса Шевченка / О. А. Бігун // Наукові записки. Серія “Філологічна”: [зб. наук. праць / ред. кол.: Архангельська А. М. та ін.]. – Острог: Вид-во нац. ун-ту “Острозька Академія”, 2014. – Вип. 46. – С.45-48. фах.;
 6. Бігун О. А. Чернецтво у творах Тараса Шевченка: компаративний аналіз аскетичної проблематики // Літературознавчі студії: [зб. наук. праць / ред. кол.: Г. Ф. Семенюк (голова) та ін.]. – К.: ВПЦ “Київський університет”, 2014. – Вип. 40. Ч. 1. – С. 38–46. фах.;
 7.   Бігун О. Іконічність художнього образу: Пресвята Трійця у творчості Тараса Шевченка / О. Бігун // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика: [зб. наук. праць / ред. кол.: Г. Ф. Семенюк (голова) та ін.]. – К.: ВПЦ “Київський університет”, 2014. – Вип.  (1)25. – С. 5–9. фах.;
 8. Бігун О. Образ книги у творчості Тараса Шевченка (контактно-генетичний та історико-типологічний аспекти) / О. Бігун // Мова і культура. (Науковий журнал). – К.: Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2014. – Вип. 17. Т. VI (174). – С. 48–54. фах.;
 9. Бігун О. Освячення ножів: до етичних парадоксів поеми Тараса Шевченка «Гайдамаки» / О. Бігун // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Філологія. Соціальні комунікації. – Вип. 1 (31). – Ужгород: Вид-во УжНУ «Говерла», 2014. – С. 33–37. фах.;
 10. Бігун О. Біблійна топіка в малярстві та поезії Тараса Шевченка: типологія міжмистецької взаємодії / О. Бігун / Studia Ukrainica Poznaniensia (Poland). – Zeszyt 2. – Poznań, 2014. – C. 177 – 185. (іноземне видання) Index Copernicus;
 11.   Бігун О. А. Художня концептосфера сакрального у творах Тараса Шевченка / О. А. Бігун // Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В. Сухомлинського: [зб. наук. праць / за ред. В. Д. Будака, М. І. Майстренко]. – Миколаїв: МДУ імені В. Сухомлинського, 2013. – Вип. 4. 11(90). – С. 13–16. фах.;
 12.   Бігун О. «Кобзар» Т. Шевченка: між Старим та Новим Завітом (до проблеми літературної діалогічності) / О. Бігун // Шевченкознавчі студії: [зб. наук. праць / ред. кол.: Г. Ф. Семенюк (голова) та ін.]. – Вип. 16. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2013. – С. 3–9. фах.;
 13.  Бігун О. А. Топос святості у творах Тараса Шевченка / О. А. Бігун // Літературознавчі студії: [зб. наук. праць / ред. колегія: Г. Ф. Семенюк (голова) та ін.]. – Вип. 37. Ч. 1. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2013. – С. 31–37. фах.;
 14. Bigun O. The Symbolic and Allegoric Parallel “Kyiv–Jerusalem” in Taras Shevchenko’s Writing / O. Bigun // Religious and Sacred Poetry: An International Quarterly of Religion, Culture and Education (Krakòw, Polska). – 2013. – V. 2. – pp. 85–96.CEEOL; CEJSHBazHum;
 15. Bigun O. The Problem of Theodicy in Taras Shevchenko’s Writings / O. Bigun // Barnolipi: An Interdisciplinary International Online Journal (Calcutta, India). – 2013. – V. III. Issue I (June). – pp. 25–44. (іноземне видання)
 16. Бігун О. Мова як еманація святості: церковнослов’янізми Тараса Шевченка крізь призму семіозису / О. Бігун // Слово і Час. – 2013. – № 8. – С. 72–77. фах.;
 17.  Бігун О. А. Поетика любові у творчості Тараса Шевченка (христологічний дискурс) / О. А. Бігун // Актуальні проблеми слов’янської філології. Серія: лінгвістика і літературознавство: [міжвуз. зб. наук. праць / Гол. ред.: В. А. Зарва]. – Бердянськ: БДПУ, 2013. – Вип. ХХVІІ. Ч. 1. – С. 294–301. фах.;
 18. Бігун О. А. Іконографічні сюжети у малярстві та поезії Тараса Шевченка / О. А. Бігун // Літературознавчі студії: [зб. наук. праць / ред. колегія: Г. Ф. Семенюк (голова) та ін.]. – Вип. 39. Ч. 1. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2013. – С. 71-80. фах.;
 19.  Бігун О. Образ-парадигма християнського храму у творчості Тараса Шевченка / О. Бігун // Славянскія літературы ў кантэксце сусветнай: да 900-годдзя Кірыла Тураўскага і 200-годдзя Тараса Шаўчэнкі: матэрыялы ХІ Міжнар. навук. канф. (Мінск, 24-26 кастр. 2013 г.): у 2 Ч. / Пад ред. Т. П. Казаковай. – Мінск: РІВШ, 2013. – Ч. 1. – С. 28–32. (іноземне видання);
 20.   Бігун О. Міфологема Єрусалима в поезії Тараса Шевченка / О. Бігун // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика: [зб. наук. праць / ред. колегія: Г. Ф. Семенюк (голова) та ін.]. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2013. – Вип. 23. – С. 8–12. фах.;
 21.   BigunO. The Phenomenon of the Bible Code in Taras Shevchenko’s Writings / O. Bigun // The Advanced Science Open Access Journal (USA). – 2013. – Issue 12 (December). – pp. 57–60. Index Copernicus;
 22.   BigunO. The Typology of the Sanctity: The Kiev-Pechery Patericon and The Kobzar of Taras Shevchenko / O. Bigun // Religious and Sacred Poetry: An International Quarterly of Religion, Culture and Education (Poland). – 2013. – V. 4. – РР. 97 – 115. CEEOL; CEJSHBazHum;
 23. Бігун О. А. До проблеми рецепції та інтерпретації біблійної притчі про Блудного сина/дочку у поетичній спадщині Т. Шевченка / О. А. Бігун // Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В. Сухомлинського: [зб. наук. праць / за ред. В. Д. Будака, М. І. Майстренко]. Вип. 4. 9. – Миколаїв: МДУ імені В. Сухомлинського, 2012. – С.19–22. фах.;
 24.   Бігун О. Зооморфна метафорика в поезії Тараса Шевченка / О. Бігун // Література. Фольклор. Проблеми поетики: [зб. наук. праць / ред. кол.: О. В. Наумовська (відп. ред.) та ін.]. – Вип. 36. – К.: ВЦ «Київський університет», 2012. – С. 23–30. фах.;
 25.    Бігун О. Концепція «логосу» у творчості Т. Шевченка: патристична парадигма / О. Бігун / Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: літературознавство / за ред. д. ф. н. Ткачука М. П. – Тернопіль: ТНПУ, 2012. – Вип. 34. – С. 12–18. фах.;
 26.   Бігун О. Категорія часу в поезії Тараса Шевченка: християнсько-антропологічні розмисли / О.Бігун / Актуальні проблеми слов’янської філології. Серія: лінгвістика і літературознавство: [міжвузівський збірник наукових статей / гол. ред. В. А. Зарва]. – Бердянськ: БДПУ, 2012. – Вип. XXV. – С. 23–30. фах.;
 27.   Бігун О. Біблійний бестіарій поетичних творів Т. Шевченка: компаративні студії / О. Бігун / Питання літературознавства. Науковий збірник: [ред. колегія: О. В. Червінська (гол. редактор) та ін.]. – Чернівці: Чернівецький національний університет, 2012. Вип. 85 – С.114–121.фах.;
 28.  Бігун О. До проблеми «зла» у творчості Т. Шевченка: христологічна інтерпретація/ О. Бігун / Наукові записки. Серія «Філологічна». – Острог: Видавництво національного університету «Острозька Академія», 2012. – Вип.27. – С.105-107.фах.;
 29.  Бігун О. Церковний календар та його рецепція у творчості Тараса Шевченка/ О. Бігун / Інформаційний бюлетень кафедри філології та методики початкової освіти Педагогічного інституту Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника: [зб. наук. праць / відп. ред. Гуменяк І. М.]. – Івано-Франківськ: ПП «ТУР-ІНТЕЛЕКТ», 2012. – Вип. 8-9. – С. 265-268.
 30. Бігун О. Церковно-релігійна література в українській культурно-побутовій традиції (на матеріалі творчості Т. Г. Шевченка)/ О. Бігун // Актуальні проблеми слов’янської філології. Серія: лінгвістика і літературознавство: [зб. наук. праць / Ред. кол.: В. А. Зарва (гол. ред.) та ін.]. – Бердянськ: БДПУ, 2012. – Вип. ХХVІ. Ч. 1. – С. 57-65. фах.;
 31. Бігун О. А. Бог-Слово у творах Тараса Шевченка: рецепція міфологеми Максима Сповідника / О. А. Бігун // Наукові записки. Серія «Філологічна». – Острог: Видавництво національного університету «Острозька Академія», 2012. – Вип. 30. – С.107–110.фах.;
 32.   Бігун О. Релігійно-філософський зміст проблеми щастя у поетичних творах Тараса Шевченка / О. Бігун // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: літературознавство / за ред. д. ф. н. Ткачука М. П. – Тернопіль: ТНПУ, 2012. – Вип. 36. – С. 140–144.фах.;
 33.   Бігун О. А. «Четьї-Мінеї» у творчості Тараса Шевченка: рецепція та інтерпретація / О. А. Бігун // Мова і культура. (Науковий журнал). – К.: Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2012. –  Вип. 15., т. ІII (157). – С. 263–270. фах.;
 34.    Бігун О. Алюзивний код поезій у прозі Шарля Бодлера / О. Бігун // Вісник Львівського університету. Серія: іноземні мови. – Вип. 18. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2011. – С. 83–90. фах.;
 35. Бігун О. Бог як національна сутність у поетичних досвідах Тараса Шевченка / О. Бігун // Логос. – 2011. – №51 (березень). – С. 2.
 36. Бігун О. Категорія «буття» у творчості Тараса Шевченка: християнсько-антропологічний контекст / О. Бігун //Шевченкознавчі студії: [зб. наук. праць / ред. колегія: Г. Ф. Семенюк (голова) та ін.]. – Вип. 14. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2011. – С. 12–18. фах.;
 37.  Бігун О. Символ хреста: спроба літературно-христологічної інтерпретації (на матеріалі поетичних творів Тараса Шевченка) / О. Бігун // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: літературознавство / за ред. д. ф. н. Ткачука М. П. – Тернопіль: ТНПУ, 2011. – Вип. 32. – С. 114–119. фах.;
 38. Бігун О. А. Мариністичні образи-символи у творчості Т. Шевченка й А. Міцкевича / О. А. Бігун // Актуальні проблеми слов’янської філології. Серія: лінгвістика і літературознавство: [міжвузівський збірник наукових статей / гол. ред. В. А. Зарва]. – Бердянськ: БДПУ, 2011. – Вип. XXIV. – Ч. 3. – С. 245–252. фах.;
 39.   Бігун О. А. Антропологічна дилема «actus humani/actus hominis»: христологічна парадигма (на матеріалі поеми «Наймичка» Т. Шевченка) / О. А. Бігун // Мова і культура. (Науковий журнал). – К.: Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2011.  Вип. 14. – т. ІII (149). – С. 265–270.фах.;
 40.   Бігун О. А. Феноменологія страждання у творчості Тараса Шевченка: християнсько-антропологічний аспект / О. А. Бігун // Прикарпатський вісник НТШ. Слово. (Науковий журнал). – Івано-Франківськ: Видавництво «Плай» Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2011. – № 2 (14). – С. 9–16.
 41. Бігун О. Жанр поезії в прозі в контексті модернізму: компаративний аспект / О. Бігун / Література. Фольклор. Проблеми поетики: [зб. наук. праць / ред. кол.: Г. Ф. Семенюк (гол. ред.), А. В. Козлов (відп. ред.) та ін.]. – Вип.29, ч.2. – К.: Твім інтер, 2010. – С. 92–101. фах.;
 42.   Бігун О. А. Збірка Поля Верлена «Спогади вдівця»: жанрово-стильові особливості / О. А. Бігун // Мова і культура. (Науковий журнал). – К.: Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2010.  Вип. 13. – т. ІII (139). – С. 230–236. фах.;
 43.  Бігун О. Євангельський топос подвижництва у творчості Т. Шевченка й А. Міцкевича / О. Бігун // Питання літературознавства: [науковий збірник / ред. колегія: О. В. Червінська (гол. редактор) та ін.]. – Чернівці: Чернівецький національний університет, 2010. – Вип. 81. – С. 239–249. фах.;
 44.   Бігун О. А. Компаративне осмислення інтермедіальних аспектів жанру поезії в прозі / О. Бігун // Волинь філологічна: текст і контекст. Інтертекстуальність у системі художнього мислення: теоретичні й історико-літературні виміри: [зб. наук праць / упоряд. Л. К. Оляндер] / Вип. 7. – Луцьк: Волинський нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2009. – С. 13–20. фах.;
 45.  Бігун О. А. До проблеми формування професійно-спрямованих компетентних навичок у процесі вивчення іноземних мов студентами вищих нелінгвістичних закладів / О.А. Бігун // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ: РВВ Івано-Франківського університету права імені короля Данила Галицького, 2009. Вип.2. – С.112–115.
 46.   Бігун О. А. Модерний дискурс жанру поезії в прозі в культурно-історичному просторі України кінця ХІХ – початку ХХ століття / О. А. Бігун // Мова і культура. (Науковий журнал). – К.: Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2008. – Вип. 10. – т. VII (107). – С. 199–206. фах.;
 47.    Бігун О. А. Алюзія як засіб інтертекстуальності поезій у прозі Ш. Бодлера та М. Яцкова / О. А. Бігун // Актуальні проблеми слов’янської філології: [міжвуз. зб. наук. ст. / відп. ред. В. А. Зарва]. – К.: Освіта України, 2008. – Вип. XVI: Лінгвістика і літературознавство. – С. 366–374. фах.;
 48.    Бігун О. Поезії в прозі Поля Верлена та Марка Черемшини: жанрово-стилістичний аспект / О. Бігун // Волинь філологічна: текст і контекст. Польська, українська, білоруська та російська літератури в європейському контексті: [зб. наук. праць / yпоряд. Л. К. Оляндер]. – Вип. 6: у 2 ч. – Ч. 1. – Луцьк: РВВ „Вежа” Волинського нац. ун-ту ім. Лесі Українки, 2008. – С. 157–166. фах.;
 49.   Бігун О. Флористичні мотиви поезії в прозі Поля Верлена та Марка Черемшини / О. Бігун // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених. Випуск 13. – К.: Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України, 2008. – С.200–205.  фах.;
 50.  Бігун О. А. Вираження естетичного кредо засобами поезії в прозі у творчості А. Рембо та М. Яцкова / О. А. Бігун // Наукові праці Кам’янець-Подільського державного університету: Філологічні науки: [зб. наук. праць / відп. ред. Ю. О. Маркітанов]. – Вип. 14, т. 1. – Кам’янець-Подільський: Абетка–НОВА, 2007. – С. 51–61. фах.;
 51.    Бігун О. Генологічна специфіка ліричності жанру поезії в прозі кінця ХІХ – початку ХХ ст. Компаративний аспект / О. Бігун // Питання літературознавства: [зб. наук. праць / ред. кол.: О. В. Червінська (гол. редактор) та ін.]. – Чернівці: Рута, 2007. – Вип. 74. – С. 91–101. фах.;
 52.  Бігун О. Настроєві мотиви поезій у прозі Стефана Малларме та Михайла Коцюбинського / О. Бігун // Актуальні проблеми сучасної філології. Літературознавство: [зб. наук. праць / pед. кол.: Я. О. Поліщук та ін.]. – Рівне: РДГУ, 2007. – Вип. XVII. – С. 177–184. фах.;
 53.  Бігун О. Особливості типології жанру поезії в прозі кінця ХІХ – початку ХХ століття / О. Бігун // Література. Фольклор. Проблеми поетики: [зб. наук. праць / ред. кол.: М. Х. Гуменний (відп. ред.) та ін.]. – Вип. 26. – К.: Акцент, 2007. – С. 228–237. фах.;
 54.   Бігун О. Поезія в прозі у французькій та українській літературах кінця ХІХ – початку ХХ ст. До проблеми жанру / О. Бігун // Література. Фольклор. Проблеми поетики: [зб. наук. праць / ред. кол.: А. В. Козлов (відп. ред.) та ін.].  – Вип. 28, ч. 1. – К.: Твім інтер, 2007. – С. 348–358. фах.;
 55.  Бігун О. А. Художньо-образна система поезії в прозі у французькій літературі другої половини ХІХ століття / О. А. Бігун // Актуальні проблеми філології та перекладознавства: [зб. наук. праць / pед. колегія В. В. Левицький, Л. І. Бєлєхова та ін.]. – Вип. 3, ч. 1. – Хмельницький: ХНУ, 2007. – С. 29–33.
 56.   Бігун О. Генеза та розвиток жанру поезії в прозі: західноєвропейський досвід / О. Бігун // Вісник Прикарпатського  національного університету імені Василя Стефаника. – Серія: Філологія (літературознавство): [зб. наук. праць / ред. кол.: В. Г. Матвіїшин (гол. редколегії) та ін.]. – Івано-Франківськ: Видавничо-дизайнерський відділ ЦІТ, 2006–2007. – Вип. ХІІ–ХІV. – С. 152–157. фах.

Intercultural  Communication; Modern Linquistic Theory ; Inroduction to Speciality; English Litterature, German , French as a Second Language.

Address:

French Philology Department

57 Shevchenko street, 805

Ivano-Frankivsk, 76018

tel. (0342) 59-60-81

e-mail: olga.bigun@pnu.edu.ua