Olha Skarbek

Senior Lecturer

ORCID

Google Academia

 

ProfilePublicationsCourses TaughtContacts

Position: Senior Lecturer of French Philology Department

Education: 1976-1981: Yurii Fedkovych Chernivtsi National University, Faculty of Foreign Languages, specialty “Romance-Germanic Languages and Literature. French Language”, qualification “Philologist. Lecturer. Translator”

Internship:

2010: Ukrainian-Canadian Business Center SBEDIF (Ivano-Frankivsk, Ukraine).

2014: Department of Philology and Translation, Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas.

2015-2016: Seminar “Communicative and action methods of teaching French as foreign language” with the support and assistance of the Embassy of the French Republic in Ukraine (Lviv).

2017: “Studying with the help of cinematic image”, Kyiv, French Institute.

2019: Department of Philology and Translation, Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas.

2019: Training of international examiners DELF-DALF (Lviv).

Professional experience:

2005-2015 French Instructor of French Philology Department.

2015-2022 Senior Lecturer of French Philology Department

Scientific interests: translation studies, translation of grammar structures and forms, grammatical system of language, comparative literature.

Publications: 17 publications, 7 manuals, 7 scientific and 3 educational and methodical works:

Participation in conferences: ELLIC Conference in Ivano-Frankivsk, “Ecocentrism: culture and nature” Kharkiv

Problems and tasks of modern science and practice. Abstracts of IX International Scientific and Practical Conference. Bordeaux, France 2021

The scientific supervisor: the tutor of the scientific interest group “Grammar of the text”

Languages: Ukrainian (native), French (fluent), Romanian (fluent).

Other activities:

2019: Examiner of international exams in French DELF-DALF.

2010-2018: Jury of the third stage of All-Ukrainian Student Olympiad in French in Ivano-Frankivsk region.

2019: Jury of the fourth stage of All-Ukrainian Student Olympiad in French.

 1. Скарбек О. Г. Функціональне призначення деталі у новелі Гі де Мопассана «Вендетта» та її українському перекладі. сс. 156-161
 2. Скарбек О. Г. Літературознавчі студії: компаративний аспект (пам’яті докторів наук, професорів В.Г. Матвіїшина та М.В. Теплінського присвячується). Збірник статей. Випуск 2. Упорядники: І.В. Девдюк, А.М.Мартинець. Відп. ред. І.В. Козлик. – Івано-Франківськ: Симфонія форте, 2014. – 176 с.
 3. Скарбек О.Г., Цюпа Л.В., Яцків Н.Я. Французька мова: навчальний посібник для початківців = Manuel de français: niveau débutant / [ О.Г.Скарбек, Л.В.Цюпа, Н.Я. Яцків] ; за заг. ред. Н.Яцків. – Івано-Франківськ: Симфонія форте, 2014. – 316 с.
 4. Скарбек Ольга. Особливості відтворення займенникових дієслів в перекладі роману Гійома Мюссо “Поклик янгола”. сс. 393-397
 5. Скарбек О. Г. Сучасні дослідження з лінгвістики, літературознавства і міжкультурної комунікації (ELLIC 2016): матеріали ІІІ Міжнародної наукової конференції / відп. ред. Я.Т.Билиця, О.Я.Остапович: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківьк: ТОВ”ВГЦ “Просвіта”, 2016. – 486 с.
 6. Скарбек Ольга. Особливості відтворення займенникових дієслів в перекладі роману Гійома Мюссо “Поклик янгола” / Скарбек Ольга //Сучасні дослідження з лінгвістики, літературознавства і міжкультурної комунікації (ELLIC 2016): матеріали ІІІ Міжнародної наукової конференції / відп. ред. Я.Т.Билиця, О.Я.Остапович: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ: ТОВ”ВГЦ “Просвіта”, 2016. – С. 393 – 397.
 7. Скарбек О.Г. La nature dans les contes fantastiques de Maupassant «Sur l’eau » / Скарбек О.Г. // Художні феномени в історії світової літератури: перехід мови в письменництво («Екоцентризм: культура і природа»): Тези доповідей ІІІ Міжнародної наукової конференції. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2017. – С. 96.
 8. Скарбек О.Г. Le concept de la peur et ses formes lexicales dans la nouvelle de Maupassanr « Un lâche »: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання філологічних наук: наукові дискусії», м.Одеса,  25-26 вересня, 2020. –  Одеса: Південноукраїнська організація «Центр філологічних досліджень», 2019. – С. 112– 114..
 9. Скарбек О.Г. Образ України в автобіографічних творах французьких письменниць. // Problems and tasks of modern science and practice. Abstracts of IX International Scientific and Practical Conference. Bordeaux, France 2021. Pp. 390-392. URL: https://eu-conf.com
 10. Ковбанюк М.І. Скарбек О.Г. Французькі прислівники темпоральної семантики у художньому дискурсі. Актуальні питання гуманітарних наук. НОМЕР 43. 2021.
 11. Скарбек О.Г., Цюпа Л.В., Яцків Н.Я. Французька мова: навчальний посібник для початківців = Manuel de français: niveau débutant / [ О.Г.Скарбек, Л.В.Цюпа, Н.Я. Яцків] ; за заг. ред. Н.Яцків. Вид. друге доповнене. Івано-Франківськ: Симфонія форте, 2019. – 356 с.
 12. Скарбек О. Г., Цюпа Л. В. Lecture facile : навч.-метод. посіб. Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2021. 123 с.
 13. Ковбанюк МІ., Скарбек ОГ., Цюпа ЛВ. Grammaire du texte. Aspect syntaxique : навч.-практ. посіб. Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2021. – 100 с.
 14. Скарбек О. Образ Риму у романі братів Гонкурів «Пані Жервезе» // Сучасні дослідження з лінгвістики, літературознавства і міжкультурної комунікації (ELLIC 2022) : матеріали VII Всеукраїнської науково-практичної конференції, Івано-Франківськ, 2022. С.75-78.

Практика усного/письмового перекладу, практика перекладу (граматика тексту), основна іноземна мова, друга іноземна мова, практична граматика, теоретична граматика

Address:

French Philology Department

57 Shevchenko street, 805

Ivano-Frankivsk, 76018

tel.: (0231) 596081

e-mail: olha.skarbek@pnu.edu.ua

e-mail: olgaskarbek@gmail.com