Nataliia Lutsyk

French Instructor

ORCID

Google Academia

 

 

 

ProfilePublicationsCourses TaughtContacts

PositionFrench Instructor

Education :

French Philology Department, Faculty of Romance-Germanic Philology, Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University; speciality “French language and literature”: qualification “Philologist. Lecturer of the French language and Teacher of the English language” (1999-2004).

Scientific and Professional Training:

2008: practice on Ukrainian-Canadian SBEDIF Business Center.

2015: practice on Ivano-Frankivsk National University of Oil and Gas.

2018: Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University (l’université d’été de Tchernivtsi; Stage pédagogique FLE à Tchernivtsi).

April 22-27, 2020: Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, Distance training in the organization of distance learning with G suite for Education tools.

May 2020: Successully completed Educational tools for critical thinking (Prometheus).

February 8-13, 2021: Professional and intercultural training for FLE / FLS teachers within the framework of the Francophonie distance internship (Nice, France).

March 2023: Successully completed Academic Integrity: Online Course for Teachers (Prometheus).

Work Experience:

2004 – 2005: senior laboratory assistant of French Philology Department, part-time French Instructor of French Philology Department, Vasyl Stefanyk Precarpathian National University.

Since 2006: French Instructor of French Philology Department, Vasyl Stefanyk Precarpathian National University.

Research Interests :

comparative literature, linguocultural and comparative aspects of the study of French language and literature.

 Management of scientific work : thesis.

Languages : Ukrainian (fluent), French (fluent), English (fluent).

Additional Information :

Member of the Association of French Language Teachers of Ukraine.

Member of the public organization Pari-IF.

 1. Воронько Г.М, Крук З.М, Луцик, Н.М. ЛЕКСИКО-СИНТАКСИЧНІ ЗАСОБИ ВИРАЖЕННЯ СЛОГАНУ У ФРАНКОМОВНОМУ РЕКЛАМНОМУ ТЕКСТІ. Філологічні трактати. 2023. Т.  15(1). С. 107–116.
 2. Луцик Н.М. СИНТАКСИЧНІ ЗАСОБИ ВИРАЖЕННЯ СЛОГАНУ В ФРАНЦУЗЬКОМУРЕКЛАМНОМУ ТЕКСТІ. Débats scientifiques  et  orientations  prospectives  du développement scientifique:collection de  papiers scientifiques «ΛΌГOΣ» avec des matériaux de la IVconférence scientifique et pratique internationale, Paris,11 novembre2022. Paris-Vinnytsia: La Fedeltà & Plateforme scientifique européenne, 2022. PP. 106-107.
 3. Наталія Луцик. ІМПЕРАТИВ ТА ІНШІ ДІЄСЛІВНІ ФОРМИ ЯК ЗАСІБ ВПЛИВУ У ФРАНКОМОВНИХ РЕКЛАМНИХ СЛОГАНАХ. Сучасні дослідження з лінгвістики, літературознавства і міжкультурної комунікації (ELLIC 2022) : матеріали VII Всеукраїнської науково-практичної конференції, Івано-Франківськ, 04-06 жовтня 2022 р. / відп. за випуск О. А. Бігун; Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. Електронне видання. Івано-Франківськ, 2022. С. 278-281.
 4. Луцик Наталія Миколаївна. АКТИВНІ ТА ІНТЕРАКТИВНІ МЕТОДИ НАВЧАННЯ: НОВІ МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ У ДИСТАНЦІЙНІЙ ОСВІТІ ЗВО. Матеріали звітної наукової вебконференції викладачів, докторантів, аспірантів університету за 2020 рік ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», 5–9 квітня 2021 р., м. Івано-Франківськ. Електронне видання. Івано-Франківськ : Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника, 2021. С. 50-52.
 5. Воронько Г.М., Крук З.М., Луцик Н.М. Лінгвокультурні особливості фразеологічних одиниць із квантитативним компонентом-числівником (на матеріалі французької мови). Нова філологія. Збірник наукових праць. Запоріжжя : ЗНУ, 2020. № 80. Том С.103-110.
 6. Луцик Н.М. Використання активних та інтеракивних етодів навчання у дистанційній освіті ЗВО. Modalități conceptuale de dezvoltare a științei moderne: colecție de lucrări științifice «ΛΌГOΣ» cu materiale conferinței științifice și practice internaționale (Vol 3), 20 noiembrie 2020. Bucureşti, România: Platforma europeană a științei. PP. 18-20.
 7. Луцик Н.М. Відображення концепту «самотність» у малій прозі М. Коцюбинського та Гі де Мопассана (на прикладі новел «Лялечка» та «Перший сніг»). Художні феномени в історії світової літератури: перехід мови в письменництво (“Постколоніальні стратегії”) : Тези доповідей IV міжнародної наукової конференції .Харків: ХНУ імені В. Н. Каразіна, С.79.
 8. Луцик Н.М. Типологія імпресіоністичного портрету у новелах М.Коцюбинського «В дорозі» та Гі де Мопоссана «Диявол» / Н.М.Луцик. // Сучасні дослідження з лінгвістики, літературознавства і міжкультурної комунікації (ELLIC 2017): Матеріали ІV Міжнародної наукової конференції. – Івано-Франківськ: Видавець Кушнір Г.М., 2017. – С. 110 – 114.
 9. Луцик Н.М. Роль пейзажних малюнків у новелах М.Коцюбинського «Цвіт яблуні» та Гі де Мопассана «Місячне сяйво» / Н.М.Луцик // Художні феномени в історії світової літератури: перехід мови в письменництво («Екоцентризм: культура і природа»): Тези доповідей ІІІ Міжнародної наукової конференції. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2017. – С. 61.
 10. Луцик Н.М. Особливості кольоропозначень у творах Михайла Коцюбинського «Лялечка» та Гі де Мопассана «Перший сніг» / Н.М.Луцик // Сучасні дослідження з лінгвістики, літературознавства і міжкультурної комунікації (ELLIC 2016) : матеріали ІІІ Міжнародної наукової конференції / відп. ред. Я.Т. Билиця, О.Я. Остапович : Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ: ТОВ «ВГЦ «Просвіта», 2016. – С. 259–265.
 11. Луцик Н.М. Художня деталь як засіб створення психологічного портрету в творах Михайла Коцюбинського «Харитя» та Гі де Мопассана «Сімонів татко» / Н.М.Луцик // Сучасні дослідження з лінгвістики, літературознавства і міжкультурної комунікації (ELLIC 2015) : матеріали ІІ Міжнародної наукової конференції / відп. ред. Н.Я Яцків : Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ: Видавець Кушнір Г.М., 2015. – С. 256–260.
 12. Воронько Г.М., Луцик Н.М. Навчально-методичний посібник для розвитку навичок читання художнього твору («Cosette» d’après Victor Hugo) для студентів І – ІІІ курсів факультету іноземних мов спеціальності «Французька мова та література». – Івано-Франківськ: Симфонія форте, 2012. – 56с.
 13. Луцик Н.М. Типологія імпресіоністичного пейзажу в новелах М. Коцюбинського «Цвіт яблуні» та Гі де Мопассана «Місячне сяйво» // Парадигма sacrum & profanum у літературі та культурі. Збірник наукових праць: Матеріали міжнародного науково-практичного семінару. – Дрогобич: Посвіт, 2010. – С. 102-109.
 14. Луцик Н.М. Назарук Г.М. Навчально-методичний посібник для розвитку навичок комунікативного мовлення з розмовної теми “Fêtes en France”( для студентів І – ІІ кусів французької філології). – Івано-Франківськ: Симфонія форте, 2004. – 62 с.
 • First Foreign Language
 • Second foreign language
 • Third Foreign Language

Address:

French Philology Department

57 Shevchenko street, 805

Ivano-Frankivsk, 76018

 

tel .: (+380342) 59-60-81

e-mail: nataliia.lutsyk@pnu.edu.ua