Halyna Voronko

 

French Instructor

ORCID

Google Academia

 

ProfilePublicationsCourses TaughtContacts

Position: French Instructor

Education: French Philology Department, Faculty of  Romance-Germanic Philology, Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University; speciality “French language and literature”: qualification “Philologist. Lecturer of the French language and Teacher of the English language” (1999-2004).

Scientific and Professional Training:

2008: practice on Ukrainian-Canadian SBEDIF Business Center.

2011: Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University (l’université d’été de Tchernivtsi; Stage pédagogique FLE à Tchernivtsi).

April 22-27, 2020 : Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, Distance training in the organization of distance learning with G suite for Education tools.

05/26/2020 successfully completed Introduction to Communication Science an online non-credit course authorized by University of Amsterdam and offered through Coursera.

Work Experience:

Since 2004: French  Instructor of French Philology Department, Vasyl Stefanyk Precarpathian National University.

Research Interests : comparative literature, linguocultural and comparative aspects of the study of French language and literature.

Management of scientific work: thesis.

Languages: Ukrainian (fluent), French (fluent), English (fluent).

Additional  Information:

Member of the Association of French Language Teachers of Ukraine.

Member of the public organization Pari-IF.

 1. Воронько Г.М, Крук З.М, Луцик, Н.М. ЛЕКСИКО-СИНТАКСИЧНІ ЗАСОБИ ВИРАЖЕННЯ СЛОГАНУ У ФРАНКОМОВНОМУ РЕКЛАМНОМУ ТЕКСТІ. Філологічні трактати. 2023. Т.  15(1). С. 107–116.
 2. Воронько Г.М. Інноваційні підходи у формуванні фонетичних навичок сучасної французької мови. Science of XXI century: development, main theories and achievements: collection of scientific papers «SCIENTIA» with Proceedings of the III. International Scientific and Theoretical Conference, December 2, 2022. Helsinki, Republic of Finland: European Scientific Platform. P. 84-85.
 3. Бігун О., Воронько Г., Фенюк Л. Фонетичні навички сучасної французької мови як складова комунікативної компетентності здобувачів вищої освіти. Філологічні трактати. 2022. Т. 14, №2. С.       фах. (категорія Б)
 4. Воронько Г.М. Фонетичні особливості сучасної французької мови. Сучасні дослідження з лінгвістики, літературознавства і міжкультурної комунікації (ELLIC 2022) : матеріали VII Всеукраїнської науково-практичної конференції, Івано-Франківськ, 04-06 жовтня 2022 р. / відп. за випуск О. А. Бігун; Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. Електронне видання. Івано-Франківськ, 2022. С. 281-283.
 5. Воронько Г.М. Соціолінгвістичний підхід у дослідженнях фонологічної системи сучасної французької мови. Débats  scientifiques  et  orientations  prospectives  du développement scientifique:collection de  papiers scientifiques «ΛΌГOΣ» avec des matériaux de la IVconférence scientifique et pratique internationale, Paris,11 novembre 2022. Paris-Vinnytsia: La Fedeltà & Plateforme scientifique européenne, 2022. P. 108-109.
 6. Воронько Г.М., Крук З.М., Луцик Н.М. Лінгвокультурні особливості фразеологічних одиниць із квантитативним компонентом-числівником (на матеріалі французької мови). Нова філологія. Збірник наукових праць. Запоріжжя : ЗНУ, 2020. № 80. Том I. С.103-110.
 7. Воронько Г.М. Інноваційні технології дистанційного навчання французької мови у ЗВО. Науковий  процес  та  наукові  підходи:  методика  та реалізація   досліджень: матеріали   міжнародної наукової конференції (Т.2), 23 жовтня, 2020 рік. Одеса, Україна: МЦНД. С. 20–21.
 8.  Воронько Г.М. Лексичні засоби вираження евіденційності у французькій мові. Альянс наук: вчений вченому: матеріали X Міжнародної науково-практичної конференції. Дніпропетровськ, 2016. С. 45-48.
 9.  Воронько Г.М. Проблеми вираження евіденційності у французькій мові (на прикладі роману Марка Леві «А якщо це була правда…») Сучасні дослідження з лінгвістики, літературознавства і міжкультурної комунікації  (ELLIC 2016) : матеріали ІІІ Міжнародної наукової конференції. Івано-Франківськ : ТОВ “ВГЦ “Просвіта”,  2016. С. 23-26.
 10. Воронько Г.М.  Проблема взаємовідношення епістемічної модальності та евіденційності в сучасних наукових концепціях. Сучасні дослідження з лінгвістики, літературознавства і міжкультурної комунікації (ELLIC 2015) : матеріали ІІ Міжнародної наукової конференції. Івано-Франківськ : Видавець Кушнір Г. М., 2015. С. 23-26.
 11.  Воронько Г.М., Луцик Н.М. Навчально-методичний посібник для розвитку навичок читання художнього твору («Cosette» d’après Victor Hugo) для студентів І – ІІІ курсів факультету іноземних мов спеціальності «Французька мова та література». Івано-Франківськ: Симфонія форте, 2014. 56 с.
 12.  Назарук Г.М. Категорія квантитативності  та лексичні засоби її вираження в структурі фразеологічних одиниць французької мови. Актуальні питання  лінгвістики, літературознавства та інноваційної методики викладання іноземних мов. Матеріали доповідей п’ятої Всеукраїнської наукової конференції. Тернопіль, ТНЕУ, 2011 року. C. 45-47.
 13.  Назарук Г.М. Структурно-Семантичний аспект фразеологізмів французької мови. Науковий вісник Волинського державного університету імені Лесі Українки. Філологічні науки, № 4. Луцьк, 2008.C.135-139.
 14. Назарук Г.М. До питання про структурно-семантичні особливості фразеологічних одиниць (на матеріалі французької мови).Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. Вип. 425. Романо-слов’янський дискурс. Чернівці: Рута, 2008. С. 116-117.
 15. Назарук Г.М. Модальність як засіб вираження мовленнєвої діяльності у французькій мові. Франція та Україна, науково-практичний досвід у контексті діалогу національних культур. XI  Міжнародна конференція. Дніпропетровськ: «Пороги», 2007. С. 35-37.
 16.  Назарук Г.М. Збірник вправ з практичної граматики до теми “Артикль”. Івано-Франківськ: Симфонія форте, 2007. 56 с.
 17.  Луцик Н.М. Назарук Г.М. Навчально-методичний посібник для розвитку навичок комунікативного мовлення з розмовної теми “FêtesenFrance”(для студентів І – ІІ кусів французької філології). Івано-Франківськ: Симфонія форте, 2004. 62 с.

– First foreign language (French);

– Second foreign language (French);

-Third foreign language (French);

– Theoretical Phonetics of French

Address:

FrenchPhilologyDepartment

57Shevchenkostreet, 805

Ivano-Frankivsk, 76018

 

tel .: (+380342) 59-60-81

e-mail: halyna.voronko@pnu.edu.ua