Освітні програми та забезпечення спеціальностей

Другий (магістерський) рівень вищої освіти:

Навчальний план: Магістр 035.055 романські мови та літератури (переклад включно), перша -французька 

Освітньо-професійна програма «Французька мова і література» Другий (магістерський) рівень

Пояснювальна записка до навчального плану (магістр)

Відомості про кадрове забезпечення

Відомості про матеріально-технічне забезпечення

Відомості про навчально-методичне забезпечення

Відомості про інформаційне забезпечення

Зведені відомості

Залиште Ваш відгук та пропозиції щодо вдосконалення ОП “Французька мова і література” ОР Магістр

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти:

Навчальний план: Бакалавр 035.05 романські мови та літератури (переклад включно) (2016)

Навчальний план: Бакалавр 035.055 романські мови та літератури (переклад включно), перша -французька (2019)

Пояснювальна записка до навчального плану (бакалавр)

Освітньо-професійна програма «Французька мова і література» Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти (2016)

Освітньо-професійна програма “Французька мова і література” Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти (2019)

Відомості про кадрове забезпечення

Відомості про матеріально-технічне забезпечення

Відомості про навчально-методичне забезпечення

Відомості про інформаційне забезпечення

Зведені відомості

Залиште Ваш відгук та пропозиції щодо вдосконалення ОП “Французька мова і література” ОР Бакалавр