Воронько Галина Михайлівна

асистент

 

Персональна інформаціяОсновні публікаціїДіяльністьКонтакти

Посада: асистент кафедри французької філології

Освіта: 1999-2004: Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, кваліфікація “Філолога, викладача французької мови та вчителя англійської мови”.

Стажування:

2008: Українсько-канадський бізнес-центр МБЕРІФ (Івано-Франківськ, Україна).

2011: Методичне стажуванне для викладачів французької мови Université d’été  Tchernivtsi, організованому Чернівецьким національним університетом з одного боку, асоціацією Echanges Lorraine Ukraine (ELU) та Посольством Франції з іншого боку за підтримки Université de Metz.

Професійний досвід:

З 2004 року працює на кафедрі французької філології Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

Наукові інтереси: лінгвокультурологічний та компаративний аспекти вивчення французької мови та літератури.

  1. Назарук Г.М. Модальність як засіб вираження мовленнєвої діяльності у французькій мові. Франція та Україна, науково-практичний досвід у контексті діалогу національних культур. XI  Міжнародна конференція. Дніпропетровськ: «Пороги», 2007. С. 35-37.
  2. Назарук Г.М. До питання про структурно-семантичні особливості фразеологічних одиниць (на матеріалі французької мови). Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. Вип. 425. Романо-слов’янський дискурс. Чернівці: Рута, 2008. С. 116-117.
  3. Назарук Г.М. Структурно-Семантичний аспект фразеологізмів французької мови. Науковий вісник Волинського державного університету імені Лесі Українки. Філологічні науки, №4. Луцьк, 2008. C.135-139.
  4. Назарук Г.М. Категорія квантитативності та лексичні засоби її вираження в структурі фразеологічних одиниць французької мови. Актуальні питання лінгвістики, літературознавства та інноваційної методики викладання іноземних мов. Матеріали доповідей п’ятої Всеукраїнської наукової конференції. Тернопіль, ТНЕУ, 2011 року. C. 45-47.
  5. Воронько Г.М. Проблема взаємовідношення епістемічної модальності та евіденційності в сучасних наукових концепціях. Сучасні дослідження з лінгвістики, літературознавства і міжкультурної комунікації (ELLIC 2015) : матеріали ІІ Міжнародної наукової конференції. Івано-Франківськ : Видавець Кушнір Г. М., 2015. С. 23-26.
  6. Воронько Г.М. Проблеми вираження евіденційності у французькій мові (на прикладі роману Марка Леві «А якщо це була правда…») Сучасні дослідження з лінгвістики, літературознавства і міжкультурної комунікації (ELLIC 2016) : матеріали ІІІ Міжнародної наукової конференції. Івано-Франківськ : ТОВ “ВГЦ “Просвіта”, 2016. С. 23-26.
  7. Воронько Г.М. Лексичні засоби вираження евіденційності у французькій мові. Альянс наук: вчений вченому: матеріали X Міжнародної науково-практичної конференції. Дніпропетровськ, 2016. С. 45-48.

Теоретична фонетика, друга іноземна мова (французька), третя іноземна мова (французька).

Адреса: 
кафедра французької філології
вул. Шевченка, 57, кімн. 805
м. Івано-Франківськ, 76018

тел.: (+380342) 59-60-81,

halyna.voronko@pnu.edu.ua

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника