Цюпа Людмила Вікторівна

старший викладач

 

 

Персональна інформаціяОсновні публікаціїДіяльністьКонтакти

Посада: старший викладач кафедри французької філології

Освіта: 1976-1981: Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, факультет іноземних мов, спеціальність «Романо-германські мови та література. Французька мова», кваліфікація Філолог. Викладач. Перекладач

Стажування:

2010: Українсько-канадський бізнес-центр МБЕРІФ (Івано-Франківськ, Україна)

2014: Кафедра філології та перекладу ІФНТУНГ

2015-2016: Семінар «Комунікативна та акціональна методики викладання французької мови як іноземної» за підтримки та сприяння посольства Республіки Франції в Україні (Львів)

2019: Кафедра філології та перекладу ІФНТУНГ

 Професійний досвід:

2006-2015 асистент кафедри французької філології

2015-2019 старший викладач кафедри французької філології

Наукові інтереси: лінгвокультурологічний та компаративний аспекти вивчення французької мови та літератури,  компаративне перекладознавство

Публікації: 17 публікацій, з них 7 навчальні та навчально-методичні посібники  і 10 статей наукового характеру.

Володіння мовами: українська (вільно), французька (вільно), італійська (вільно), російська (вільно).

 Додаткова інформація:

Член Асоціації викладачів французької мови України.

Член громадської організації Парі-ІФ.

Профорг кафедри французької філології

 1. Скарбек О.Г., Цюпа Л.В., Яцків Н.Я. Французька мова: навчальний посібник для початківців = Manuel de français: niveau débutant / [ О.Г.Скарбек, Л.В.Цюпа, Н.Я. Яцків] ; за заг. ред. Н.Яцків. Вид. друге доповнене. Івано-Франківськ: Симфонія форте, 2019. 356 С.
 1. Цюпа Л.В. Практика Compréhension oral на заняттях з французької мови у закладах вищої освіти: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Викладання іноземних мов в Україні та за її межами: досвід і виклики», Івано-Франківськ, Україна, 21-22 березня, 2019. Івано-Франківськ: «НАІР», 2019, С. 301– 304.
 1. Цюпа Л.В., Яцків Н.Я. Перекладацькі трансформації авторських афоризмів Давіда Фонкіноса у романі «Наші розставання»  // Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І.Вернадського. Серія: Філологія. Соціальні комунікації.2018, Том 29 (68), № 4, С.134-142.
 1. Цюпа Л.В. Поліфонія лінгвокультуреми «marron» у сучасній французькій мові. / Л.В. Цюпа // Художні феномени в історії світової літератури: перехід мови в письменництво («Постколоніальні стратегії»): Тези доповідей ІV Міжнародної наукової конференції. Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2018. С. 136.
 1. ЦюпаЛ. В. Лінгвокультурна адаптація реалії «maquis» в українських перекладах новели Проспера Меріме «Матео Фальконе» / Л. В. Цюпа // Художні феномени в історії світової літератури: перехід мови в письменництво («Екоцентризм: культура і природа»): Тези доповідей ІІІ Міжнародної наукової конференції. Х. :ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2017. С.111.
 1. Цюпа Л.В. Структурно-семантичні особливості афоризмів Давіда Фонкіноса в романі «Наші розставання» та їх адекватність в перекладі / Л. В. Цюпа. // Сучасні дослідження з лінгвістики, літературознавства і міжкультурної комунікації (ELLIC 2017): Матеріали ІV Міжнародної наукової конференції. Івано-Франківськ: Видавець Кушнір Г.М., 2017. С.239 – 244.
 1. Цюпа Л.В., Скарбек О.Г. Навчально-методичний посібник для розвитку навичок читання художнього твору «Le français avec «Le petit prince» для студентів ІІ курсу спеціальності «Французька мова та література» та ІІІ курсу спеціальності «Англійська мова та література» факультету іноземних мов. Івано-Франківськ: Симфонія форте, 2016.  100 с.
 1. Цюпа Л.В. Безеквівалентна лексика як джерело збагачення словникового складу французької мови в результаті імміграційних процесів ХХ століття. / Л. В. Цюпа // Художні феномени в історії світової літератури: перехід мови в письменництво («Горизонт очікування»): Тези доповідей ІІ Міжнародної наукової конференції. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2016. С.89–90.
 1. Цюпа Л. В. Способи вираження слів-реалій у перекладі роману Давіда Фонкіноса «Наші розставання». сс. 408 – 412. Сучасні дослідження з лінгвістики, літературознавства і міжкультурної комунікації (ELLIC 2016): матеріали ІІІ Міжнародної наукової конференції / відп. ред. Я.Т.Билиця, О.Я.Остапович: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. Івано-Франківьк: ТОВ”ВГЦ «Просвіта», 2016. С. 486.
 1. Цюпа Л.В. Стратегії адекватного перекладу фразеологізмів (на матеріалі роману Давіда Фонкіноса «Наші розставання»). С. 343 – 347. Сучасні дослідження з лінгвістики, літературознавства і міжкультурної комунікації (ELLIC 2015): матеріали ІІ Міжнародної наукової конференції / відп. ред. Н.Я.Яцків; Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. Івано-Франківськ: Видавець Кушнір Г.М., 2015. С. 426.
 1. Цюпа Л.В. Особливості лінгвокультурної адаптації новели Проспера Меріме «Матео Фальконе» в українських перекладах. С. 162-169. Літературознавчі студії: компаративний аспект (пам’яті докторів наук, професорів В.Г. Матвіїшина та М.В. Теплінського присвячується). Збірник статей. Випуск 2. Упорядники: І.В. Девдюк, А.М.Мартинець. Відп. ред. І.В. Козлик. Івано-Франківськ: Симфонія форте, 2014. 176 С.

Дисципліни: основна іноземна мова, друга іноземна мова, практика усного/письмового перекладу, культура франкомовних країн

м. Івано-Франківськ

вул. Шевченка, 57

Гуманітарний корпус. кімната 805

телефон: (0231) 596081

e-mail: liudmyla.tsiupa@pnu.edu.ua

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника