Цюпа Людмила Вікторівна

старший викладач

 

 

Персональна інформаціяОсновні публікаціїДіяльністьКонтакти

Рік народження: 1960 

Освіта: у 1981 р. закінчила факультет романо-германської філології Чернівецького державного університету за спеціальністю “Французька мова та література”. Отримала кваліфікацію «Філолога. Викладача. Перекладача.».

 

Професійна діяльність:

З 1981 по 2006 рр. працювала старшим лаборантом кафедри педагогіки Прикарпатського національного університету та вчителем французької мови у школах області.

На кафедрі французької філології працює з 2006 року. Загальний педагогічний стаж становить 33 роки.

 

Мови: володіє українською, російською, французькою та італійською мовами.

1. Цюпа Л.В., Скарбек О.Г., Посібник з лінгвокраїнознавства «Autour du français. Régions. Parlers régionaux». – Івано-Франківськ: Симфонія форте, 2008. – 112 с.

2. Скарбек О.Г., Цюпа Л.В.Збірник граматичних вправ з французької мови. – Івано-Франківськ: Симфонія форте, 2009.96 с.

3. Цюпа Л.В., Скарбек О.Г. Посібник з лінгвокраїнознавства «Le français dans le monde. La Francophonie». – Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2011. – 144.

4. Цюпа Л.В., Скарбек О.Г. Навчально-методичний посібник для розвитку навичок читання художнього твору (ElsaTriolet «Roses à crédit») для студентів ІІ курсу спеціальності «Французька мова та література» та ІІІ курсу спеціальності «Англійська мова та література» факультету іноземних мов.– Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2012. – 105с.

5. Цюпа Л.В. Освоєння французьких запозичень з префіксами de-, dés-, di-, dis- (де-, диз-, ди-, дис-) в сучасній українській мові .сс. 226-228.

Cучасні дослідження з лінгвістики, літературознавства і міжкультурної комунікації (ELLIC 2013) : матеріали Міжнародної наукової інтернет-конференції; Івано-Франківськ, 13 березня 2013р./відп. ред. Я.В.Бистров; Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2013. – 292 с.

6. Цюпа Л.В. Особливості лінгвокультурної адаптації новели Проспера Меріме «Матео Фальконе» в українських перекладах. сс. 162-169.

Літературознавчі студії: компаративний аспект (пам’яті докторів наук, професорів В.Г. Матвіїшина та М.В. Теплінського присвячується). Збірник статей. Випуск 2. Упорядники: І.В. Девдюк, А.М.Мартинець. Відп. ред. І.В. Козлик. – Івано-Франківськ: Симфонія форте, 2014. – 176 с.

7. Скарбек О.Г., Цюпа Л.В., Яцків Н.Я. Французька мова: навчальний посібник для початківців = Manuel de français: niveau débutant / [ О.Г.Скарбек, Л.В.Цюпа, Н.Я. Яцків] ; за заг. ред. Н.Яцків. – Івано-Франківськ: Симфонія форте, 2014. – 316 с.

8. Цюпа Л.В. Стратегії адекватного перекладу фразеологізмів (на матеріалі роману Давіда Фонкіноса «Наші розставання»). сс..343 – 347.

Сучасні дослідження з лінгвістики, літературознавства і міжкультурної комунікації (ELLIC 2015):матеріали ІІ Міжнародної наукової конференції / відп. ред. Н.Я.Яцків; Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ: Видавець Кушнір Г.М., 2015. – 426с.

9. Цюпа Л. В. Способи вираження слів-реалій у перекладі роману Давіда Фонкіноса «Наші розставання». сс. 408 – 412.

Сучасні дослідження з лінгвістики, літературознавства і міжкультурної комунікації (ELLIC 2016): матеріали ІІІ Міжнародної наукової конференції / відп. ред. Я.Т.Билиця, О.Я.Остапович: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківьк: ТОВ”ВГЦ “Просвіта”, 2016. – 486 с.

10. Цюпа Л.В., Скарбек О.Г. Навчально-методичний посібник для розвитку навичок читання художнього твору для студентів ІІ курсу спеціальності “Французька мова та література” та для студентів ІІІ курсу спеціальності “Англійська мова та література” факультету іноземних мов / Л.В.Цюпа, О.Г.Скарбек – Івано-Франківськ: Симфонія форте, 2016. – 100 с.

 

Лінгвокраїнознавство Франції та франкомовних країн (ІV курс, спеціальність «Мова та література (французька)»);

Практичний курс французької мови (ІІ курс, спеціальність «Мова та література (французька)»);

Друга іноземна мова (французька) (ІІІ курс, спеціальність «Мова та література (англійська)»;

Третя іноземна мова (французька) (ІІІ-ІV курси, спеціальність «Мова та література (англійська, німецька)»;

Практична граматика французької мови (І курс, спеціальність «Мова та література (французька)»

м. Івано-Франківськ

вул. Шевченка, 57

Гуманітарний корпус. кімната 805

телефон: (0231) 596081

e-mail: liudmyla.tsiupa@pu.if.ua11

e-mail: luda_tsypa@mail.ru

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника