Скарбек Ольга Георгіївна

старший викладач

 

Персональна інформаціяОсновні публікаціїДіяльністьКонтакти

Рік народження: 1959 

Освіта: у 1981 р. закінчила факультет романо-германської філології Чернівецького державного університету за спеціальністю “Французька мова та література”. Отримала кваліфікацію «Філолога. Викладача. Перекладача.».

 

Професійна діяльність:

З 1981 по 2001 рр. працювала вчителем французької мови у Черніївській ЗОШ.

На кафедрі французької філології працює з 2005 року. Загальний педагогічний стаж становить 35 років.

Мови: володіє українською, російською, французькою та румунською мовами.

1. Цюпа Л.В., Скарбек О.Г., Посібник з лінгвокраїнознавства «Autour du français. Régions. Parlers régionaux». – Івано-Франківськ: Симфонія форте, 2008. – 112 с.

2. Скарбек О.Г., Цюпа Л.В.Збірник граматичних вправ з французької мови. – Івано-Франківськ: Симфонія форте, 2009.96 с.

3. Цюпа Л.В., Скарбек О.Г. Посібник з лінгвокраїнознавства «Le français dans le monde. La Francophonie». – Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2011. – 144.

4. Цюпа Л.В., Скарбек О.Г. Навчально-методичний посібник для розвитку навичок читання художнього твору (ElsaTriolet «Roses à crédit») для студентів ІІ курсу спеціальності «Французька мова та література» та ІІІ курсу спеціальності «Англійська мова та література» факультету іноземних мов.– Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2012. – 105с.

5. Скарбек Ольга. Типологічне порівняння категорії роду у іменників французької та української мов з метою уникнення інтерференції. сс. 222-224

Cучасні дослідження з лінгвістики, літературознавства і міжкультурної комунікації (ELLIC 2013) : матеріали Міжнародної наукової інтернет-конференції; Івано-Франківськ, 13 березня 2013р./відп. ред. Я.В.Бистров; Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2013. – 292 с.

6. Скарбек Ольга. Функціональне призначення деталі у новелі Гі де Мопассана «Вендетта» та її українському перекладі. сс. 156-161

Літературознавчі студії: компаративний аспект (пам’яті докторів наук, професорів В.Г. Матвіїшина та М.В. Теплінського присвячується). Збірник статей. Випуск 2. Упорядники: І.В. Девдюк, А.М.Мартинець. Відп. ред. І.В. Козлик. – Івано-Франківськ: Симфонія форте, 2014. – 176 с.

7. Скарбек О.Г., Цюпа Л.В., Яцків Н.Я. Французька мова: навчальний посібник для початківців = Manuel de français: niveau débutant / [ О.Г.Скарбек, Л.В.Цюпа, Н.Я. Яцків] ; за заг. ред. Н.Яцків. – Івано-Франківськ: Симфонія форте, 2014. – 316 с.

8. Скарбек Ольга. Проблеми інтерференції у типології часів українського та французького дієслова. сс. 175-177

VIІ Міжнародна науково-методична конференція „Методичні та психолого-педагогічні проблеми викладання іноземних мов на сучасному етапі”: Харків, 2014.

9. Ольга Скарбек. Проблеми інтерференції при перекладі категорії виду. сс. 196-199

Сучасні дослідження з лінгвістики, літературознавства і міжкультурної комунікації (ELLIC 2015):матеріали ІІ Міжнародної наукової конференції / відп. ред. Н.Я.Яцків; Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ: Видавець Кушнір Г.М., 2015. – 426с.

10. Скарбек Ольга. Особливості відтворення займенникових дієслів в перекладі роману Гійома Мюссо “Поклик янгола”. сс. 393-397

Сучасні дослідження з лінгвістики, літературознавства і міжкультурної комунікації (ELLIC 2016): матеріали ІІІ Міжнародної наукової конференції / відп. ред. Я.Т.Билиця, О.Я.Остапович: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківьк: ТОВ”ВГЦ “Просвіта”, 2016. – 486 с.

11. Цюпа Л.В., Скарбек О.Г. Навчально-методичний посібник для розвитку навичок читання художнього твору для студентів ІІ курсу спеціальності “Французька мова та література” та для студентів ІІІ курсу спеціальності “Англійська мова та література” факультету іноземних мов / Л.В.Цюпа, О.Г.Скарбек – Івано-Франківськ: Симфонія форте, 2016. – 100 с.

Практичний курс французької мови як основної, другої та третьої іноземної мови, практична граматика французької мови, Типологічне порівняння французької та української мов, Синтаксис французької мови

м. Івано-Франківськ

вул. Шевченка, 57

Гуманітарний корпус. кімната 805

телефон: (0231) 596081

e-mail: olha.skarbek@pu.if.ua

e-mail: olgaskarbek@gmail.com

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника